I Finnmark vil høyden være mellom -4 til -12 cm fra nåværende høyde. De fleste områdene får lavere høydeverdier i NN2000 enn i NN1954.

Informasjon om NN2000 finnes også på Kartverket sine hjemmesider.

https://www.kartverket.no/Posisjonstjenester/bruke-referanserammer/ta-i-bruk-nn2000/

https://www.kartverket.no/geodataarbeid/geovekst/hoydegrunnlag/

Endringen har i hovedsak betydning for profesjonelle brukere av kart, slik som konsulentfirma, ansvarlige søkere, arkitekter, planleggere, osv. som har behov for nøyaktig høydeinformasjon.

Landmålere i entreprenørfirma, konsulentfirma mv. bør fortrinnsvis legge inn den nye høydereferansemodellen (HREF2018A_NN2000_EUREF89) i sine landmålingsinstrumenter.

Høydereferansemodellen kan lastes ned fra kartverkets hjemmeside.

 

Overgangsperiode

Alle nye prosjekter med oppstart etter 3.4.2018, skal være i det nye høydesystemet NN2000.

NB! Husk å merke hvilket høyde- og koordinatsystem du leverer kartdataene i.