For perioden 2013 - 2017 er følgende personer foreslått:

 1. Terje Ryeng
 2. Einar Berg
 3. Ricktor Kåven
 4. Erlend Guvåg
 5. Ola Johansen
 6. Odd Bjørnar Johansen
 7. Ole Andre Hestmo
 8. Even Borthen Nilsen
 9. Rolf Randa
 10. Eli Rushfeldt
 11. Mariann Wollmann Magga
 12. Elin Magga
 13. Anita Nilsen
 14. Linda Hølvold
 15. Evy Thorsen
 16. Bjørg Inger Jerijærvi
 17. Agnete Hansen
 18. Marianne Nødtvedt

Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i perioden 01.10. - 14.10.12. Innvendinger til forslaget må være Sør-Varanger kommune i hende innen 14.10.12, og sendes postmottak@svk.no.