Utviklingsselskapet vil orientere interesserte om status etter høringsrunden og om utviklingen av prosjektet. Det blir anledning til å stille spørsmål. Eventuelle spørsmål kan også stilles skriftlig til LK Arkitekter AS v/ Lorentz Kielland pr. telefon: 21680049 eller via mail: lorentz@lk-arkitekter.no.