Sør-Varanger kommune har pr. 15.08.22 kun en ledig boligtomt - Prestevannslia 13.

Prospekt for Prestevannslia 13

Detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2F - mindre endring

 

Distriktene

De boligtomtene som finnes i distriktene akkurat nå, eies av Fefo, og du må søke om disse tomtene direkte til eier. Her finner du link til søknadsskjema

 

Neiden, Kroafeltet,                       3 ledige tomter
Link til interaktivt kart

 

Bugøynes, Tyttebærsletta,         4 ledige tomter
Link til interaktivt kart

 

 

Hva skjer når jeg søker om boligtomt

Du må søke skriftlig om boligtomt, enten det er til kommunen eller Fefo.  Her finner du det kommunale søknadsskjemaet (krever innlogging).

Hvis du får tildelt tomta, vil det være som festet tomt, med en byggefrist på 1/2 til 1 år.

 

Innen byggefristen må byggesøknaden for tomten være godkjent av kommunen, refusjonskostnadene være betalt, og festekontrakt tinglyst, slik at du kan sette spaden i jorda før utløpt frist.

 

Priser:

I tillegg til oppgitt tomtepris må du betale omkostninger til saksbehandling, fradeling/oppmåling og tinglysing, for tiden ca. kr 28 000,-. . Du må legge ved ved finansieringsbekreftelse for refusjonskravet (prisen) på tomten.

Du må betale depositum ved aksept av tilbud. Ved oppstart innen byggefristen blir innbetalt depositum regnet som delinnbetaling av refusjonskravet.

Dersom du ikke kommer i gang innen byggefristen, eller du sier fra deg tomten etter tilbudsaksept, beregner kommunen opsjonspremie (kr 1.000 per mnd), og halvt saksbehandlingsgebyr, som vil bli trukket fra det innbetalte depositumet.

 

Bygge på tomta:

Etter at du har sendt byggesøknad til kommunen, må du varsle eiendomskontoret, som utsteder festekontrakt samt faktura for refusjonskostnadene og saksbehandlingsgebyr. Kommunen sørger for at festekontrakten tinglyses når kostnadene er registrert innbetalt, og byggesøknaden er godkjent.