Postadresse
Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes

Kommunenummer og organisasjonsummer
Til og med 31.12.19: 2030
Fra og med 01.01.20: 5444
Org.nr.: 942 110 286

Besøksadresse
Rådhusplassen 3, Kirkenes.
Henvendelse til servicekontoret, 1. etasje. 

Åpningstid mandag-fredag
Servicekontorer er i forbindelse med Koronakrisen midlertidig stengt. 

Vårt sentralbord har utvidet åpningstid mellom 0900 - 1500

Øvrige enheter på Rådhuset kl. 08:00 - 15:30.

Kommunens ledelse og ansatte
 Alle ansatte
Rådmann Nina Bordi Øvergaard, tlf. 78 97 74 12, postmottak@svk.no 
Ordfører Rune Gjertin Rafaelsen, tlf. 78 97 74 13, postmottak@svk.no 

Vakttelefoner
Barnevernsvakt (utenom kontortid): 413 93 166
Vann- og avløpsvakt: 920 40 014 eller 78 97 17 60
Veivakt: 413 60 352
Brannvakt (ikke brannmeldinger): 78 97 17 60

Sentralbord, epost og eDialog
Tlf. +47 78 97 74 00
postmottak@svk.no 
Send sikkert til Sør-Varanger kommune med eDialog

Søknader til Sør-Varanger kommune sendes via vårt søknadssenter, eller i vanlig postgang. Ved bruk av e-post kan vår offisielle epostadresse benyttes.

Fakturainformasjon
EHF: Sør-Varanger kommune er registrert i ELMA, og mottar faktura kun via EHF til org.nr. 942 110 286.
Fakturaadresse: Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes
Epost: fakturamottak@svk.no