Kommunesenteret Kirkenes har ca. 3.500 innbyggere, er en av Finnmarks største byer og endepunkt for hurtigruten og E6. Kommunen har veiforbindelser til både Russland og Finland. Kirkenes lufthavn er hovedflyplass for Øst-Finnmark, med direktefly til blant annet Oslo, Alta og Tromsø.

Kommunefakta.

 

Kultur- og fritidstilbud

I Sør-Varanger kommune er det et rikt og variert idrettstilbud. Det er flere idrettslag i kommunen. I tillegg kommer jeger- og fiskerforeninger, hundeklubb, travlag og bedriftsidrettslag. Vi har to idrettshaller, svømmehall i Kirkenes, klatrevegger, skytebaner, gress- og kunstgressbaner, ishockeybane, ski- og scooterløyper, alpinanlegg, hoppbakker og travbane.
Her finner du også kino, bibliotek, teater, korpsmiljø og andre kulturtilbud.

Kulturskolen i Sør-Varanger har 400 elevplasser, og tilbyr kurs innen bl.a. musikk, kunst, dans og teater.   

Skole og barnehage

Sør-Varanger har godt barnehagetilbud - se kommunens egen barnehageportal for mer informasjon, samt søknad-/opptaksskjema o.l.
Vi har flere grunnskoler med tilhørende SFO, og 1 videregående skole ca. 5 km utenfor Kirkenes sentrum.  
Som en del av tjenestetilbudet utover grunnskoleopplæring kan nevnes opplæring for minoritetsspråklige elever, opplæring i samisk og finsk, skoleskyss, skolefritidsordning og spesialundervisning.

Se og gjøre

Mer informasjon om ting å gjøre finnes på VisitKirkenes

Næringsfond

Sør-Varanger kommunes næringsfond skal bidra til å fremme et mer variert, konkurransedyktig, utadvendt og lønnsomt næringsliv, basert på kommunens geografiske og andre fortrinn.
Næringsfondet kan anvendes til kommunalt tiltaksarbeid, grunnlagsinvesteringer, bedriftsutvikling og investeringer i næringsvirksomhet.  Les mer på kommunens nettside for søknadsskjema og informasjon om næringsfondet.

Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasser, samt lavere skatt.