Besøksadresse:
Pasvikveien 2
Inngang fra parkeringsplassen ved kinoen, 3.etg

Postadresse:

Sør- Varanger Kommune
Postboks 406
9915 Kirkenes

Telefon: 78971920 

Mobil: (+47) 98 26 84 33

Epost: komsen@svk.no