Planprogrammet vil være retningsgivende for det videre arbeidet med planen. Fastsatt planprogram og saksframlegg med merknadsbehandling kan lastes ned og leses nedenfor. Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Planprogram

Saksframlegg