Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Støtte og tilskudd fra Husbanken

Husbankens hovedoppgave i dag er å bistå kommunene i arbeidet for at vanskeligstilte og eldre skal kunne skaffe seg og beholde en trygg og god bolig. Personrettede økonomiske virkemidler som bostøtte, startlån og boligtilskudd er viktige i dette arbeidet.

Regjeringens visjon for boligpolitikken er at alle skal kunne bo trygt og godt. Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken.

Kontaktinformasjon Sør-Varanger kommunes boligkontor:

  • Fagleder, tlf. 78977601 eller 45868055
  • Boligkoordinator, tlf. 78977418 eller 90700473
  • Send epost