Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring for voksne

Sør-Varanger kommune ved Kirkenes Flyktning- og kompetanseenhet gir tilrettelagte opplæringstilbud for voksne på grunnskolens område. Dette omfatter eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne og spesialundervisning for voksne på grunnskolens område

 

Grunnskole for voksne

 

Grunnskole - start høsten 2021

 Grunnskoleopplæring for voksne er regulert i opplæringsloven §4A-1. Lovgrunnlag: De som er over opplæringspliktig alder, og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så lenge de ikke har rett til videregående opplæring etter §3-1.

 

Oppstart 2-årig grunnskoleutdanning for voksne,  23.august 2021

​Kom innom oss i Pasvikveien 2, 3 etg. for å få søknadsskjema, eller

send søknad til:  - Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet. Postboks 406, 9915 Kirkenes, eller på mail til komsen@svk.no

Søknadsfrist.09.04.2021 (9.april 2021)

Alle som søker, får innkalling til et informasjonsmøte!

Spesialundervisning på grunnskolens område

Sør-Varanger kommune ved Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet gir tilrettelagte opplæringstilbud for voksne i henhold til opplæringsloven, §4A-2 Særskilt tilrettelagt opplæring for voksne.

Lovgrunnlaget: Personer som ikke har, eller som ikke kan få tilfredstillende utbytte av ordinært opplæringstilbud for voksne, har rett til spesialundervisning. Voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller vedlikeholde grunnelggende ferdigheter, har rett til slik opplæring.

Søknad sendes Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet.

Søknadsskjema får du på kontoret, kontakt oss. 

For spørsmål om logopedtjenester for voksne, ta kontakt med PP tjenesten,

tlf: 78 97 74 30

Eksamensgjennomføring- høyere utdanning

 

Vi samarbeider om eksamensavvikling med mange universitet og høyskoler i Norge. 

Kandidaten avklarer selv med sitt studiested om de kan avvikle eksamen ved Kirkenes kompetansesenter, ordner nødvendig dokumentasjon og avklarer kostnader for gjennomføring. På eksamensdagen møter kandidatene 30 minutter før eksamensstart, i henhold til studiestedets reglement. Ta med legitimasjon.

Ta kontakt på tlf 98 26 84 33, eller epost: komsen@svk.no  for avtale eller mer informasjon.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Innvandrere mellom 18 og 67 år som har fått innvilget en oppholdstillatelse har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.Retten og plikten til opplæring inntrer når oppholdstillatelsen innvilges, eller ved ankomst til Norge for personer som har fått innvilget oppholdstillatelsen før innreise. 

Målet for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er at deltakerne skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på sin kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnsliv for øvrig.

I tillegg skal opplæringen beskrive og forklare viktige trekk ved samfunnet og informere om rettigheter, plikter og sentrale verdier. 

 

Sist oppdatert 10. mai 2021