Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Artikkelarkiv - Planer, forskrifter og rapporter
Varsel om oppstart av planarbeid for «Detaljregulering for Nedre Johnsenveien».
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av detaljplan for «Detaljregulering for Johnsenveien 8» på Sandnes. Området er satt av til framtidig boligområde, B12 i kommunens arealplan. Følgende område skal detaljreguleres: Eiendom gnr. 23, bnr. 90 og gnr. 23, bnr. 54, festenr. 15 og Johnsenveien fra Langfjordveien-krysset til avkjøring Johnsenveien 8, med tilhørende kommunale eiendommer 23/2 og 23/81. Dette i Sør-Varanger kommune.

Planområdet er lokalisert til østsiden av Langfjorden, sør for bru til Sandnesdalen og omfatter store deler av Johnsenveien på Sandnes. Det planlegges et boligområde for eneboliger med tilhørende utearealer og hensynsområde/vernesone mot bekk. Se kart over planområdet her.

 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 vil reguleringsplanen omfatte; 

-Bebyggelse og anlegg, herunder boliger, naust og lekeplasser.

-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, herunder veg og parkeringsplasser.

-Grønnstruktur, herunder friområde.

 

Sør-Varanger kommune har vurdert planforslaget etter forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven, forslaget omfattes ikke av forskriften og det stilles derfor ikke krav om konsekvensutredning eller planprogram.

 

Innspill og andre merknader sendes til;

Fiskebeck Prosjekt AS, Pasvikveien 2, 9900 Kirkenes.

Med kopi til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 406, 9915 Kirkenes.

 

Svarfrist: 27 Oktober, 2017.

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under