Rapporten kan du lese her.

Kart over området Tusenvikskaret ser du her.

Kart over området Slambanken ser du her.

Kart over området Nordtippen ser du her.