Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektørens ledergruppe har følgende oppgaver:

  • Overordnet ledelse
  • Politisk premissgiver og kontakt
  • Legge den langsiktige kursen, overordnede mål og strategier
  • Organisere virksomheten
  • Sørge for god utnyttelse av ressursene
  • Utøve seremonier
  • Koordinering, samordning, samhandling og drøfting av strategiske valg
  • Vurdering av løpende drift basert på case
  • Innspill til temaer for drøftelse i de andre møtene
  • Delta i politiske råd og utvalg

Kommunedirektørens ledergruppe har ukentlige møter.

Kommunedirektørens ledergruppe møter også i lederforum, som er et fast møte med enhetslederne i kommunen.