Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Varselkart Monumentveien 2_200x285

Varsel om oppstart av planarbeid for plan «Detaljregulering for Monumentveien 2».

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av detaljplan for «Detaljregulering for Monumentveien 2» i Skytterhusfjellet, som er område FK (forretning/kontor) i områdeplan. Tiltakshavers tilslag på eiendommen gjennom vedtak i formannskapet den 24.08.2016, gir tiltakshaver mulighet for å benytte området også til boligformål gjennom detaljregulering av området.

 

Eiendom gnr. 26, bnr. 192, Skytterhusfjellet felt FK i Sør-Varanger kommune.

 

Planområdet er lokalisert til sørsiden av tilførselsveg til Skytterhusfjellet ved Kirkenes.

Endringen gjelder å tillate boligformål i tillegg til eksisterende formål i områdeplanen som er forretning/kontor. Samtidig ønsker man å øke tillatt bebygd areal og bygningshøyde.

 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 vil reguleringsplanen omfatte; 

- Bebyggelse og anlegg, kombinert formål forretning/kontor/bolig

 

Sør-Varanger kommune har vurdert endringen av planen etter forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven, endringen omfattes ikke av forskriftens §2 eller §3og det stilles derfor ikke krav om konsekvensutredning eller planprogram.

 

Kopi av kartområde kan lastes ned her

 

Innspill og andre merknader sendes til;

Toto Utvikling Nord AS co/ Fiskebeck Prosjekt AS, Pasvikveien 2, 9900 Kirkenes.

 

Med kopi til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 406, 9915 Kirkenes.

 

Svarfrist: Senest 30 Januar, 2017.

 

 

 

Fiskebeck Prosjekt AS

 

Jens-Åge Mikkola