Planforslaget ble behandlet av utvalg for plan og samferdsel i møte 23.03.2020, og legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker, jfr. plan- og bygningslovens § 11-14. Hensikten med planen er oppstart av hovedplan vann og avløp.

Innspill til planforslaget sendes postmottak@svk.no eller Sør-Varanger kommune, Postboks 406, 9915 Kirkenes innen 15.05.2020. Vennligst oppgi referanse 19/3120.

Saksframlegg Forslag til planprogram Hovedplan vann og avløp.pdf

Planprogram VA.pdf