Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Illustrerende bilde - tomter på skytterhusfjellet_200x125

Boligtomter klar for tildeling

Oversikt over ledige kommunale boligtomter

Sør-Varanger kommune har følgende ledige kommunale boligtomter klare for tildeling. Siste oppdatering 05.01.2017.
 

Hesseng 

Ingen ledige tomter

Felt B2e på Skytterhusfjellet

Ingen ledige tomter

Man kan søke om å stå på reserveliste på tildelte tomter

Se reguleringsbestemmelser bestemmelserfeltB2e.pdf. Se hver enkel tomt for ytterlige opplysninger.

Bilder fra området finnes på Utlysning av 20 eneboligtomter felt B2e pÃ¥ Skytterhusfjellet

 

Felt B2F på Skytterhusfjellet

Sør-Varanger kommune har nå vedtatt detaljreguleringsplan for neste felt på Skytterhusfjellet, B2F.

2013002 Plankart detaljregulering b2f 150516.pdf

B2F - Planbestemmelser.docx PDF document ODT document

Her er 18 eneboligtomter, samt et felt, nå klar for tildeling, og klar for bygging i løpet av høsten 2017. Søknadsfrist på tomt er 10.02.2017

Prisene på eneboligtomtene ligger mellom kr. 895 000,- - 1 100 000,-. Størrelsen på tomta er mellom 800 - 1800 kvm.

Se vedlagt  prospekt:                                   B2F - Prospekt for byggetrinn 1.pdf

Tildeling av tomtene vil skje ved loddtrekning dersom flere søkere på samme tomt. Loddtrekningen vil skje ca 14 dager etter søknadsfrist.

 

Distriktene

Neiden, Kroafeltet,              3 tomter

Jakobsnes, Solstad,            1 tomter

Bugøynes, Tyttebærsletta, 4 tomter

Svanvik                                    ingen

 

SØKNADSPROSESSEN PÅ  KOMMUNALE BOLIGTOMTER

Søknad om kommunal boligtomt skal være skriftlig. Søknadsskjema tomtes%C3%B8knad.pdf

Vedlegg til søknaden: Finansieringsbekreftelse for refusjonskostnadene for omsøkt tomt

Søknaden sendes til Sør-Varanger kommune, Plan og utvikling, Pb. 406, 9915 Kirkenes

Tomtene tildeles fortløpende etter skriftlig søknad - ingen søknadsfrist dersom ikke annet er annonsert

Tomtene tilbys som festet tomt.

 

Sør-Varanger kommune vil samtidig informere om at der finnes ledige boligtomter eid av private og Finnmarkseiendommen, lokalisert både i sentrale strøk og i distriktene. For nærmere informasjon, vennligst se Bolignotat utarbeidet av kommunen eller ta kontakt med Sør-Varanger kommune for nærmere informasjon.

(link til bolignotatet)