Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. februar kl. 14:37

Viktig korona informasjon

les mer ... clear

Aktuelt

Midlertidig motorferdselsforbud i Gallok 03.-15.03.2021

Statsforvalteren i Troms og Finnmark forhåndsvarsler om at det blir innført midlertidig motorferdselforbud i Gallok-området i Sør-Varanger kommune av hensyn til reindriften. Forbudet hjemles i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagt vassdrag (nasjonal forskrift) § 9 første ledd andre setning.

Strategisk oppvekstplan 2.gangs høring

Strategisk oppvekstplan 2021-2031 er nå på 2.gangs høring og offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge føringer for kommunens arbeid på oppvekstområdet de nærmeste 10 årene.
Kommunedelplanen er en del av kommunens planverk og er overbyggende for andre temaplaner som angår oppvekstvilkår og oppvekstmiljø.

Språk Norsk - Norwegian