Endringene tar utgangspunkt i:

  • En reduksjon av antall boenheter for BKS4 til 4 samt øke antall boenheter fra 10 til 12 i BKS7. Dette medfører at samlet antall boenheter blir likt som i vedtatt reguleringsplan.

  • Redusert antall boenheter for BKS4 medfører mindre arealbehov for parkering i tilknytting til omtalt boligblokk.

  • Plassering og vinkel på selve bebyggelsen blir justert for å øke avstand til BKS1 samt å frigjøre mer plass til lekeareal BLK1.

  • Det legges inn et 3. byggetrinn i bestemmelsene i forhold til det opprinnelige planforslaget.

Opprinnelig plankart: plankart 02.05.11.pdf

Opprinnelig situasjonsplan: Situasjonsplan 05.05.11.pdf

Endret plankart: plankart 15.10.15.pdf

Endret situasjonsplan: Situasjonsplan 15.10.15.pdf

 

Eventuelle innspill sendes til postmottak@svk.no innen 21.01.2016.