Forslag til planprogram er tilgjengelig på kommunens hjemmeside, www.svk.no, og på servicekontoret på rådhuset. «Strategisk oppvekstplan 2018-2028» skal være en overordnet plan for oppvekstområdet, som skal definere mål og legge føringer for hvordan oppveksttilbudet for barn og unge i Sør-Varanger kommune skal være i neste tiårsperiode. Oppvekstplan vil gi overordna strategier og føringer. Det vil i tillegg lages handlingsplaner innenfor en rekke av områdene i oppvekstplanen, der konkrete tiltak vil bli beskrevet.

Her finner du Planprogram - oppvekst 2018 - 2028

 Innspill eller merknader til forslag til planprogram sendes til Sør-Varanger kommune, Pb 406, 9915 Kirkenes eller til postmottak@svk.no innen 27. oktober 2017.

 

Vennligst oppgi vår referanse: 16/3373