Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
plankart B2F 220116_600x424

UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR FELT B2F I SKYTTERHUSFJELLET

Utvalg for Plan og samferdsel i Sør-Varanger kommune har vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn i 6 uker:

Forslag til detaljregulering for felt B2F i Skytterhusfjellet

 

I medhold av plan – og bygningslovens § 12-10 har Utvalg for Plan og samferdsel i Sør-Varanger kommune i møte 16.02.16, sak 014/16 vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn i 6 uker;

«detaljregulering for felt B2F i Skytterhusfjellet» med tilhørende bestemmelser og beskrivelse, datert 22.01.16.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-5 er områdene foreslått regulert til;

- bebyggelse og anlegg

- samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Grønnstruktur

- hensynssone

Plandokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider (se nedenfor) og ved servicekontoret på rådhuset i perioden 09.03.16 – 20.04.16

Eventuelle innspill/ merknader til planforslaget sendes innen 20.04.16 til postmottak@svk.no

Eller Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

 

Plandokumentene kan leses her:

MELDING OM VEDTAK I UTVALG FOR PLAN OG SAMFERDSEL 16.02.16 - DETALJREGULERING AV SKYTTERHUSFJELLET - FELT B2F (L)(553492).pdf 

Planbeskrivelse for Skytterhusfjellet 220116.pdf

Planbestemmelser 220116.pdf

plankart B2F 220116.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

 

Plan - og utviklingssjefen