Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Motorferdsel

Hvis du skal benytte deg av motorkjøretøy eller luftfartøy til formål som ikke har direktehjemmel etter lov og forskrift, må du søke om dispensasjon fra kommunen.   

Alle ikke-prinsippielle dispensasjonssøknader behandles fortløpende av administrasjonen etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, forskrift til motorferdselloven eller Lokal forskrift om landing med luftfartøy. Prinsippielle saker behandles av utvalg for miljø og næring, i de tilfeller dette er gjeldene vil den enkelte søker motta melding fra kommunen med informasjon om saksgang.

Det er ikke saksbehandling av dispensasjoner i juli måned grunnet ferieavvikling, alle søknader som gjelder dispensasjoner i denne perioden må sendes inn til postmottak@svk.no innen 23. juni.


Søknad:

Elektronisk søknadsskjema
For veiledning til utfylling av søknadsskjema, klikk på motorkjøretøyet som er relevant for deg.
Søknad på papirskjema sendes til postmottak@svk.no eller til Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes.

For informasjon om eller oversikt over kommunale scooterløyper se: Scooterløyper åpen for kjøring eller Kommunekart