Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsboliger (hytter) med tilhørende anlegg.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i perioden 28.03.15 – 11.05.15 og kan lastes ned fra kommunens hjemmeside; http://www.svk.no under kunngjøringer, eller fås ved henvendelse til servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes.

Evt. uttalelse/merknader til planforslaget sendes innen 11.05.15 til kommunens postmottak per e-post: postmottak@svk.no, eller Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

Plandokumenter:

Arealplankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Risikovurdering

Oversiktskart