Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside www.svk.no og Servicekontoret i Rådhuset fram til 26.05.2017. Innspill kan rettes til postmottak@svk.no eller Sør-Varanger kommune, Postboks 406, 9915 Kirkenes.