Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Plankart Detaljplan Birtedal vedtatt 260815_200x141

KUNNGJØRING AV VEDTATT PLAN

Detaljregulering for eiendom «Birtedal» gnr. 5 bnr. 35, Vagge i Bugøyfjord

 

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres det herved at Sør-Varanger kommunestyre i møte 26.08.15, sak 051/15 har vedtatt følgende reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og beskrivelse;

- detaljregulering for eiendom «Birtedal» gnr. 5 bnr. 35, Vagge i Bugøyfjord, Sør-Varanger Kommune, Planid 20302014003.

 

Iht. Plan- og bygningslovens § 12-5, jfr. § 12-6 er området regulert til følgende;

Fellesbestemmelser

Bebyggelse og anlegg

Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur

LNFR - område

Hensynssoner

 

Kommunestyrets vedtak og vedtatte detaljregulering kan lastes ned her:

Beskrivelse gnr. 5 bnr 35 Birtedal vedtatt 260815.pdf

Plankart Detaljplan Birtedal vedtatt 260815.pdf

Bestemmelser gnr 5 bnr.35 Birtedal vedtatt 260815.pdf

Rissikovurdering Birtedal vedtatt 260815.pdf

VEDTAK MED SAKSFRAMSTILLING REGULERING AV HYTTETOMTER VAGGE - G-BNR 5-35 BUGØYFJORD.pdf

 

Plandokumentene og vedtaket er også tilgjengelige ved Servicekontoret i Rådhuset, Kirkenes i perioden fram til klagefristen utløper.

 

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 jfr. forvaltningslovens § 28. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen 16.12.15

Eventuell klage sendes for forberedende behandling til Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.

 

Plan- og utviklingssjefen