Prestøya industriområde:

Prestøya industriområde.jpg

Sør-Varanger kommune har per i dag et areal på ca 20 dekar langs Smiveien klar for tildeling. Trykk på bildet eller her for å komme til kart.

Området er regulert til Industri/forretning/kontor i reguleringsplan for Kirkenes Regionhavn Del 1. Tomtestørrelse settes etter behov, men må i henhold til reguleringsplan være mellom 1-5 dekar. Nærmere om bestemmelsene finner dere vedlagt her: PDF: Kirkenes Regionhavn 

Hesseng Industriområde:

Sør-Varanger kommune har varslet igangsettelse av reguleringsplan for et område på Hesseng. Trykk på bildet eller her for å komme til kart.

hesseng industriområde.jpg

 

Bjørnevatn Industriområde, eiendom 23/304:

Sør-Varanger kommune har også et industriområde i Bjørnevatn som kan tildeles for leie. Området kan ikke bebygges på grunn av blant annet vann- og avløpsledninger, men kan leies som for eksempel lagerplass. Egne leiepriser følger av vedtak fra Formannsskapet 27.11.2013. Ta kontakt med eiendomskontoret ved interesse.

Trykk her eller på bildet for å komme til kart.

bjørnevatn industriområde.jpg