Det er trygt å levere søknad på internett.

I Fylkesmannen sin veileder for regionalt miljøtilskudd finner du mer informasjon om tiltakene.

Du når Statens landbruksforvaltning på følgende telefonnummer:

Mandag 19. august: 24131136/24131021

Tirsdag 20. august: 24131057/24131021

Kommunen tilbyr veiledning i åpningstiden.  
 

Her finner du elektronisk søknadsskjema og informasjon fra SLF