Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden inneholder alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne behandle saken. Søker er ansvarlig for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Selvbygger

Selvbygger som søker om ansvarsrett for søknadsfunksjonen, har ansvar for at søknaden inneholder alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne behandle saken. Selvbygger er ansvarlig for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Dokumentasjon for å sannsynliggjøre at søker funksjonen vil bli tilfredsstillende ivaretatt kan være innsending av en god og fullstendig søknad med for eksempel en redegjørelse om videre saksgang og dokumenthåndtering.

Søknad skal inneholde:

  • Fullstendig utfylt søknad (skjema finnes på www.dibk.no).
  • Målsatt situasjonsplan, min målestokk 1:500
  • Terrengprofil hvor bygning er plassert i terrenget
  • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100
  • Gjenpart av nabovarsel
  • Søknad om ansvarsrett(er)

Der hvor det er behov for dispensasjon, utslippstillatelse oa, må slik søknad også foreligge senest ved søknad om tiltak.

 

TIL BYGGPORTAL