«detaljregulering for Holmfossen hyttefelt» med tilhørende bestemmelser og beskrivelse, planid 2012005.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette fritidsboliger (hytter) med tilhørende anlegg.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn i perioden 17.02.15 – 07.04.15 og kan lastes ned fra kommunens hjemmeside; http://www.svk.no under kunngjøringer, eller fås ved henvendelse til servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes.

Evt. uttalelse/merknader til planforslaget sendes innen 07.04.15 til kommunens postmottak per e-post: postmottak@svk.no, eller Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

 

Plan og utviklingssjefen.

 

Plandokumenter:

Plankart - Holmfossen rev juni 2014.pdf

Bestemmelser - Holmfossen 16062014.pdfPlankart - Holmfossen rev juni 2014.pdf

Planbeskrivelse - Holmfossen 15062014.pdf

Plankart uten bakgrunn - Holmfossen 150204__sosikonv-lengde 2200 mm.pdf

Illustrasjon - Holmfossen rev 15.06 2014.pdf