Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dette menyvalget benyttes for publisering av kunngjøringer fra Sør-Varanger kommune.

 

 

Eiendomsskatt 2018

12-02-2018 les mer ...

STIPENDMIDLER 2017

16-05-2017 les mer ...

Utvidelse av åpningstiden for noen scooterløyper i Sør-Varanger

04-05-2017 les mer ...

Varsel om oppstart av planarbeid: Utvidelse av Sandnes gravlund

07-04-2017 les mer ...

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2026

06-04-2017 les mer ...

Rekruttering av lærere til grunnskolen

06-04-2017 les mer ...

Kunngjøring: Planprogram for Jakobsnes Arctic Logistics

27-03-2017 les mer ...

Ny utvidelse av motorferdselforbudet i Gallokområdet

17-03-2017 les mer ...

Forlengelse av motorferdselforbud i Gallokområdet

10-03-2017 les mer ...

Adresseprosjekt 2017 – Høring av forslag til adressenavn

22-02-2017 les mer ...

Fastsatt planprogram til detaljregulering for skole 9910

21-02-2017 les mer ...

Midlertidig motorferdselforbud i Gallokområdet

14-02-2017 les mer ...

18 eneboligtomter og 1 felt klar for tildeling på Skytterhusfjellet, felt B2F - Søknadsfrist 10.02.2017

06-02-2017 les mer ...

Informasjon om kontaktpersoner ved funn av skadet eller dødt vilt.

23-01-2017 les mer ...

Kan du tenke deg å være tilkallingsvikar i en eller flere barnehager i Sør-Varanger?

19-01-2017 les mer ...

Oversikt over ledige kommunale boligtomter

05-01-2017 les mer ...

Varsel om oppstart av planarbeid for plan «Detaljregulering for Monumentveien 2».

05-01-2017 les mer ...

Møteplan for Dispensasjonsutvalget 2017

04-01-2017 les mer ...

Varsel om endring av detaljregulering for Rambergneset

21-12-2016 les mer ...

Til høring/offentlig ettersyn: Detaljregulering med konsekvensutredning for Nordbakken i Namdalen

09-11-2016 les mer ...

Forslag til planprogram for Skole 9910

27-10-2016 les mer ...

Varsel om planoppstart: Kontrollstasjon på Hesseng

24-10-2016 les mer ...

Offentlig Utlysning om ny lokalitet for akvakultur ved Kasterholmen i Sør-Varanger

04-10-2016 les mer ...

Høring/offentlig ettersyn: Detaljregulering for Selskapsveien 1

23-08-2016 les mer ...

NYE ENEBOLIGTOMTER PÅ SKYTTERHUSFJELLET, OMRÅDE B2F

27-07-2016 les mer ...

Planprogram for detaljplan Jakobsnes Artic Logistics

26-07-2016 les mer ...

Kunngjøring: Kommunal planstrategi 2016 -2019

23-06-2016 les mer ...

Princess Kirkenes er blitt miljøfyrtårnbedrift

21-06-2016 les mer ...

ÅPENT INFORMAJONSMØTE OM KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2026

14-06-2016 les mer ...

UTLYSNING AV FORRETNINGSTOMT F/K, SKYTTERHUSFJELLET

02-06-2016 les mer ...

Fastsatt planprogram til detaljregulering for Neiden tollsted

31-05-2016 les mer ...

Offentlig ettersyn: Kommuneplanens arealdel 2014 - 2026

13-05-2016 les mer ...

Søknad om endring av tillatelse til omlasting av oljeprodukter i Bøkfjorden - høring

18-04-2016 les mer ...

Midlertidig motorferdselforbud for snøscooter i utvalgt område av Pasvikdalen

16-03-2016 les mer ...

INVITASJON TIL ÅPENT MØTE OM KOMMUNENS FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSCOOTER I SØR-VARANGER KOMMUNE

15-03-2016 les mer ...

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR FELT B2F I SKYTTERHUSFJELLET

07-03-2016 les mer ...

Utsatt høringsfrist for Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter i Sør-Varanger kommune

03-03-2016 les mer ...

Kunngjøring av fastsatt planprogram for detaljregulering for Nordbakken i Namdalen

24-02-2016 les mer ...

Planstrategi for perioden 2016-2019

23-02-2016 les mer ...

Kunngjøring av vedtatt mindre endring av detaljregulering Skytterhusfjellet felt B2D

22-02-2016 les mer ...

Motorferdselforbud i Gallok

18-02-2016 les mer ...

EIENDOMSSKATT - Nærmere informasjon om grunnlag og beregninger, samt klage

05-02-2016 les mer ...

Møtekalender for Dispensasjonsutvalget 2016

29-01-2016 les mer ...

FORSKRIFT OM KOMMUNALT LØYPENETT I SØR-VARANGER KOMMUNE

27-01-2016 les mer ...

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID: MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERING FOR SKYTTERHUSFJELLET B2D

16-12-2015 les mer ...

Varsel om oppstart av detaljregulering for Neiden tollsted

25-11-2015 les mer ...

DETALJREGULERING AV SKYTTERHUSFJELLET - FELT B2F - FORNYET VARSEL OM OPPSTART

17-11-2015 les mer ...

Detaljregulering for eiendom «Birtedal» gnr. 5 bnr. 35, Vagge i Bugøyfjord

16-11-2015 les mer ...

Detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2A

16-11-2015 les mer ...

Varsel om endring av detaljregulering for Namdalen. Offentlig ettersyn av planprogram

16-11-2015 les mer ...

Varsel om oppstart av detaljregulering for Selskapsveien 1

21-10-2015 les mer ...

Varsel om oppstart av detaljregulering for Sollia Gjestegård

07-10-2015 les mer ...

KUNNGJØRING AV DETALJREGULERING FOR SØRLIG ATKOMST TIL KILA

14-09-2015 les mer ...

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av konsulent til utarbeidelse av reguleringsplan. Med tilhørende prosjektering av vei, vann og avløp med for- og detaljprosjektering.

03-09-2015 les mer ...

Kunngjøring om vedtak i kommunestyret

01-09-2015 les mer ...

KUNNGJØRING AV OMRÅDEREGULERING FOR NORTERMINAL – OMLASTNINGSTERMINAL PÅ GAMNES

02-07-2015 les mer ...

KUNNGJØRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR TØMMERNESET - INFRASTRUKTUR FOR FREMTIDIG HAVNE- OG INDUSTRIUTBYGGING

02-07-2015 les mer ...

Landbruksplanen vedtatt

15-06-2015 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Hessengveien 2, PlanID 2030 2014005

12-06-2015 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A, PlanID 2030 2015001

12-06-2015 les mer ...

KUNNGJØRING AV DETALJREGULERING FOR GNR. 3, BNR. 22, VALEN I BUGØYFJORD

01-06-2015 les mer ...

Scooterløyper i Sør-Varanger

30-04-2015 les mer ...

Norterminal Floating Storage AS søker om endring av betingelser for omlastning av petroleumsprodukter i Bøkfjorden/Korsfjorden

27-04-2015 les mer ...

Invitasjon til informasjonsmøte om sykdommer på elg

08-04-2015 les mer ...

KUNNGJØRING AV DETALJREGULERING FOR KORBINESET FISKECAMP

07-04-2015 les mer ...

Motorferdselforbudet i Gallokområdet oppheves

31-03-2015 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Detaljplan for Birtedal, gnr. 5 bnr. 35 Vagge i Bugøyfjord. PlanID 2014003

26-03-2015 les mer ...

Fylkesmannen i Finnmark har åpnet deler av Gallokområdet for motorferdsel i utmark

16-03-2015 les mer ...

Konkurransegrunnlag for inngåelse av kontrakt om grunnundersøkelser

05-03-2015 les mer ...

Vesentlig endring av reguleringsplan for Kirkenes sentrum (PlanID 1997100)

02-03-2015 les mer ...

Søknad om barnehageplass

18-02-2015 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Detaljregulring for Holmfossen hyttefelt

16-02-2015 les mer ...

Midlertidig motorferdselforbud i Gallokområdet

09-02-2015 les mer ...

Sydvaranger Gruve AS - Høring av søknad om regulering og vannuttak fra Svartakslavannet.

02-02-2015 les mer ...

Til høring/offentlig ettersyn - forslag til kommunedelplan landbruk for Sør-Varanger kommune 2015-2018

27-01-2015 les mer ...

Detaljplang for Dr. Wesselsgate 1-3, Kirkenes, Sør-Varanger kommune

12-01-2015 les mer ...

Møteplan for Dispensasjonsutvalget i 2015

09-01-2015 les mer ...

Detaljregulering for Rambergneset gnr 22 bnr 17

05-12-2014 les mer ...

Detaljregulering for Gartnerveien gnr. 23 bnr. 2 fnr. 970

05-12-2014 les mer ...

KUNNGJØRING – OFFENTLIG ETTERSYN – BUDSJETT 2015 - Formannskapets vedtak

27-11-2014 les mer ...

Sydvaranger Gruve AS - høring på søknad om endring av utslippstillatelse

10-11-2014 les mer ...

Kunngjøring om vedtatt plan

04-11-2014 les mer ...

KUNNGJØRING AV VEDTAK - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2026

03-11-2014 les mer ...

Forslag til detaljregulering for Næringsområde i Hesseng

26-09-2014 les mer ...

Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med Barlindhaug Eiendom AS

26-09-2014 les mer ...

TIL HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR DIREKTØRBOLIGOMRÅDET, KIRKENES

15-09-2014 les mer ...

Søknad om endret utslippstillatelse 2014 - Sydvaranger Gruve AS

09-09-2014 les mer ...

STORE LILLE KIRKENES

15-08-2014 les mer ...

Skogsbilvei Pasvik - Nellim

13-08-2014 les mer ...

Kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Varanger 2014 - 2026

08-08-2014 les mer ...

TIL HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR GNR. 3, BNR. 22, VALEN I BUGØYFJORD

04-07-2014 les mer ...

TIL HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR SØRLIG ATKOMST TIL KILA

04-07-2014 les mer ...

Detaljregulering for eiendom gnr. 32, bnr. 7, ved Tårnesletta i Jarfjord

03-07-2014 les mer ...

KUNNGJØRING AV VEDTATT REGULERINGSPLAN: DETALJREGULERING FOR TOUR GRENSE JAKOBSELV

19-05-2014 les mer ...

STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP

15-05-2014 les mer ...

Båndtvangstid

08-05-2014 les mer ...

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Bakkejord, i Neiden

06-05-2014 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Gartnerveien 4, gnr 23 bnr 2 fnr 970

02-05-2014 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Detaljregulring for Hinkefjæra, i Kirkenes Havneområdet

23-04-2014 les mer ...

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KORBINESET FISKECAMP TIL HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN

08-04-2014 les mer ...

KUNNGJØRING AV VEDTATT REGULERINGSPLAN: DETALJREGULERING FOR LILLE KARPBUKT

08-04-2014 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Detaljregulering for eiendom på Rambergneset, gnr 22 bnr 17

14-03-2014 les mer ...

KUNNGJØRING AV VEDTATT REGULERINGSPLAN: ENDRING AV DETALJREGULERING FOR NYE KIRKENES SYKEHUS

12-03-2014 les mer ...

Varsel om igangsatt arbeid med detaljregulering for atkomst til KILA fra sør

28-02-2014 les mer ...

Omtaksering og nytaksering av eiendommer i Sør-Varanger innen utgangen av februar 2015.

26-02-2014 les mer ...

Søknad om barnehageplass

18-02-2014 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Detaljregulring for Harebukt i Munkefjord, gnr 13, bnr 9

17-02-2014 les mer ...

Folkemøter ved Sandnes og Neiden om Kommuneplanarbeidet

10-02-2014 les mer ...

Møteplan for Dispensasjonsutvalget sesongen 2014

05-02-2014 les mer ...

Ny 3-årig avtale for levering av telefoni- og mobiltelefonitjenester er utlyst.

03-02-2014 les mer ...

EIendomsskatt 2014

03-02-2014 les mer ...

KUNNGJØRING: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR E105 PARSELL 1B RUNDVATN-ELVENES

30-01-2014 les mer ...

Søk FEFO om Grønne midler 2014

16-01-2014 les mer ...

Skoltebyen: Innhenting av høringsuttalelse i navnesak fra organisasjoner, lag og foreninger

03-01-2014 les mer ...

Informasjon om Skatte- og gebyrvedtak 2014

20-12-2013 les mer ...

KUNNGJØRING: VEDTAK OM BRU- OG VEGNAVN TIL NY E105 I SØR-VARANGER

11-12-2013 les mer ...

Formannskapets innstilling til budsjett 2014 - offentlig ettersyn

28-11-2013 les mer ...

Onsdag 04.12.2013 kl 17:00 på Rådhuset

20-11-2013 les mer ...

Detaljregulering for Storhaugen Felt A

12-11-2013 les mer ...

Forslag til endring av detaljregulering for Nye Kirkenes Sykehus til offentlig ettersyn/høring

11-11-2013 les mer ...

Forslag til detaljregulering Lille Karpbukt utlagt til offentlig ettersyn/høring

08-11-2013 les mer ...

Forslag til endring av detaljregulering for parsell 1B på E105 Rundvatnet - Elvenes - Ny arealavgrensning

07-11-2013 les mer ...

Sydvaranger Gruve AS - søknad om midlertidig endring av utslipp til Bøkfjorden

01-11-2013 les mer ...

Mindre endring av regulerinsplan Kikenes Havn del 2 - Småbåthavn "Hinkfjæra", Sør-Varanger kommune

16-10-2013 les mer ...

Detaljregulering for Rådhuplassen 1 i Kirkens sentrum. Utlagt til offentlig ettersyn.

04-10-2013 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Detaljregulring for Bakkejord i nedre Neiden

01-10-2013 les mer ...

Oppstart renovering av deler av Kongensgate og Fearnleysgate

18-09-2013 les mer ...

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for GSV-Grensestasjon Nord

06-09-2013 les mer ...

Detaljregulering for Dr.Wesselsgate 1-3 i Kirkenes sentrum. Utlagt til offentlig ettersyn.

27-08-2013 les mer ...

DETALJREGULERING VED ELLENELVA I VAGGETEM, PASVIK, GNR. 16 OG BNR. 17

15-07-2013 les mer ...

DETALJREGULERING OG KONSEKVENSUTREDNING VED JENTOFTBUKTA, RADIUS KIRKENES AS

15-07-2013 les mer ...

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREAL- OG SAMFUNNSDEL

15-07-2013 les mer ...

Tilbudsinnbydelse: Grunnundersøkelser

08-07-2013 les mer ...

Fastsatt planprogram for Sydvaranger Gruve

26-06-2013 les mer ...

Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan E105 parsell Rundvatnet-Elvenes

24-06-2013 les mer ...

Møte for bedrifter og gründere i Kirkenes

24-05-2013 les mer ...

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for GSV-Grensestasjon Nord

30-04-2013 les mer ...

Salg av fyrverkeri i tidsrommet 27.12. - 31.12 2013

18-04-2013 les mer ...

Varsel om mindre endring av Kommuneplanens arealdel, bestemmelser for NF-sonen (ødemarksområdene)

16-04-2013 les mer ...

Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med Rabas AS

10-04-2013 les mer ...

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan: Detaljregulering for Prestefjellet terrasse

09-04-2013 les mer ...

Utlysning av boligfelt B2a, Skytterhusfjellet

08-04-2013 les mer ...

Valg 2013 - nye valgkretser

22-03-2013 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Detaljplan for område ved Jentoftbukta, gnr. 11, bnr 1, 14 og 19 i Sandnesdalen (Radius Kirkenes/ Gabba)

01-03-2013 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn: Detaljplan for direktørboligområdet i Kirkenes

01-03-2013 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn: detaljregulering ved Ellenelva på Vaggatem i Pasvik, Sør-Varanger kommune, gnr. 16 bnr. 17

01-03-2013 les mer ...

Åpent møte om planarbeid på Tømmernes

01-03-2013 les mer ...

Nytt gebyreulativ pr 1.4.2013

28-02-2013 les mer ...

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan: Detaljregulering for eiendommen gnr. 7, bnr. 28 i Neiden

22-02-2013 les mer ...

Trespråklig stedsnavnskilting i Sør-Varanger - navneforslag.

18-02-2013 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn: Utbyggingsavtale med Bjørnevatn Næringspark AS

14-02-2013 :Utkast til utbyggingsavtale

Utlagt til offentlig ettersyn - Søknad om utvidelse av lakseoppdrettsanlegg i Oterfjorden

12-02-2013 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn: Fastsatt planprogram for GSV grensestasjon nord.

04-02-2013 les mer ...

Varsel om oppstart av planarbeid for Dr. Wesselsgate 1 og 3

04-02-2013 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn: Forslag til detaljregulering for reiselivsbedrift Tour Grense-Jakobselv, Eiendom gnr 34, bnr 39

25-01-2013 les mer ...

Varsel om oppstart av detaljregulering på eiendom gnr. 3, bnr. 22, Valen i Bugøyfjord

22-01-2013 les mer ...

Navnesak ny bru og tunnel E105 Rundvatnet - Elvenes

22-01-2013 les mer ...

Åpent informasjonsmøte E105 parsell 1B Rundvatn-Elvenes

14-01-2013 les mer ...

Varsel om oppstart av detaljregulering på Skytterhusfjellet, felt B2F

10-01-2013 les mer ...

En effektiv og morsom metode for å lære -invitasjon til alle interesserte

10-01-2013 les mer ...

Kunngjøring av vedtatt kommunal planstrategi for Sør-Varanger kommune

09-01-2013 les mer ...

Møtekalender for Dispensasjonsutvalget 2013

07-01-2013 les mer ...

Varsel om oppstart av detaljregulering på Hesseng

20-12-2012 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn: Detaljregulering for Tårnsletta i Jarfjord – gnr. 32, bnr. 7

14-12-2012 les mer ...

Søk FEFO om Grønne midler

14-12-2012 les mer ...

E105 Bjørkheim-Storskog, Parsell 1B: Rundvannet-Elvenes - utlagt til offentlig ettersyn

10-12-2012 les mer ...

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan, Nye Kirkenes Sykehus

03-12-2012 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn jfr kommunelovens §45 pkt 3. - Formannskapets innstillling til kommunestyret - budsjett for 2013

28-11-2012 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn: Forslag til Detaljregulering for Prestefjellet terrasse

23-11-2012 les mer ...

Varsel om oppstart av planarbeid: detaljregulering for gnr. 31, bnr. 36 Karpbukt

12-11-2012 les mer ...

Rapport om skolestruktur i Sør-Varanger er lagt ut på høring.

18-10-2012 les mer ...

Vedtatt reguleringsplan for Melkefoss Industriområde

08-10-2012 les mer ...

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan: Detaljregulering for fritidsboliger på gnr. 2, bnr. 48 og bnr. 1 i Bugøyfjord, planID 2011002

03-10-2012 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2b

28-09-2012 les mer ...

Boligtun B8 på Skytterhusfjellet

21-09-2012 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for Storskog grenseovergangssted

20-09-2012 les mer ...

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan: Detaljregulering av eiendom gnr. 14, bnr. 3 i Munkefjord

14-09-2012 les mer ...

Utvidet varsel om oppstart av planarbeid for Prestefjellet terrasse, Ellisif Wessels vei 3, Gnr 26/ Bnr 124

11-09-2012 les mer ...

Kunngjøring: forhandlinger om utbyggingsavtale, gnr. 23, bnr. 24 mfl. Sandnes

27-08-2012 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn: Forslag til detaljregulering for Nye Kirkenes Sykehus med konsekvensutredning

22-06-2012 les mer ...

Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av: Sydvaranger Gruve AS: Forslag til planprogram for områderegulering med konsekvensutredning

21-06-2012 les mer ...

Kunngjøring av vedtatt plan: Detaljregulering for Ny hovedadkomst til Sydvaranger gruve

21-06-2012 les mer ...

Kunngjøring: Fastsatt planprogram for Korbineset fiskecamp

04-06-2012 les mer ...

Varsel om oppstart av detaljplanarbeid med konsekvensutredning for Grensestasjon Nord og offentlig ettersyn av forslag til Planprogram

01-06-2012 les mer ...

Kommunal planstrategi legges ut til offentlig ettersyn

22-05-2012 les mer ...

Opprettelse av skadefellingslag for felling av rovvilt i Sør-Varanger, Tana og Nesseby kommuner

15-05-2012 les mer ...

Kunngjøring av vedtatt plan: Detaljreguleringsplan for E105 Bjørkheim-Storskog, Parsell 1A: Bjørkheim-Ternevatn

11-05-2012 les mer ...

Vi publiserer nå kommunens arealplanarkiv.

04-05-2012 les mer ...

Skuterløyper - forlenget åpning til 6. mai.

04-05-2012 les mer ...

Kunngjøring av vedtatt plan: Områdereguleringsplan for Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA), Slambanken

30-04-2012 les mer ...

Skuterløyper - stengning av skuterløyper

27-04-2012 les mer ...

Varsel om oppstart av detaljplanarbeid for felt B2b, Skytterhusfjellet

19-04-2012 les mer ...

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan: Detaljert reguleringsplan for Grensestasjon Sør, Svanvik

17-04-2012 les mer ...

Sør-Varanger kommunes Bolystfond

13-04-2012 les mer ...

Reguleringsplan for Melkefoss grustak utlagt til offentlig ettersyn

11-04-2012 les mer ...

Nye Kirkenes Sykehus: Fastsatt Planprogram

02-04-2012 les mer ...

Varsel om oppstart av planarbeid for reiselivsbedrift Tour Grense Jakobselv gnr 34, bnr 39

02-04-2012 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn

26-03-2012 les mer ...

Søknad fra Sydvaranger Gruve AS om endring av utslippstillatelse

22-03-2012 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn

20-03-2012 les mer ...

Detaljregulering for Bakkejord i Neiden

27-02-2012 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Forslag til detaljert reguleringsplan for fritidsboliger på gnr. 2, bnr. 48, samt bnr. 1 i Bugøyfjord

20-02-2012 les mer ...

Søknad om barnehageplass - hovedopptak 2012

16-02-2012 les mer ...

Varsel om oppstart av Planarbeid for nytt grenseovergangssted på Storskog, justert varsel

16-02-2012 les mer ...

Lokal energiutredning 2011 for Sør-Varanger er nå klar

06-02-2012 les mer ...

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan: Detaljert reguleringsplan for Skoltebyen Kulturmiljø

30-01-2012 les mer ...

Forslag til detaljert reguleringsplan for ny hovedadkomst til gruveområdet i Bjørnevatn - utlagt til ofentlig ettersyn

23-01-2012 les mer ...

Områderegulering med konsekvensutredning for Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA): Utlagt til offentlig ettersyn

20-01-2012 les mer ...

Møteplan og frister for innlevering av søknader om motorferdsel i utmark 2012

11-01-2012 les mer ...

Gebyrregulativ for Virksomhet Plan- og byggesak

04-01-2012 les mer ...

Reguleringsendring for Hesseng bokollektiv og omsorgsboliger, Tangenlia, Kirkenes

03-01-2012 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn

19-12-2011 les mer ...

Ledige verv som konfliktrådsmeglere i kommunene i Øst-Finnmark

19-12-2011 les mer ...

Leie av kontorlokaler i Kirkenes

08-12-2011 les mer ...

Detaljregulering for felt B2D, Skytterhusfjellet

07-12-2011 les mer ...

Nye Kirkenes Sykehus: Varsel om igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning og høring, samt utlegging til offentlig ettersyn av forslag til planprogram

29-11-2011 les mer ...

Høringsnotat om barnehagestruktur - vil videreføre kvalitet i barnehagene

17-10-2011 les mer ...

Utbyggerkonkurranse på Skytterhusfjellet

04-10-2011 les mer ...

Fastsatt planprogram for E105 parsell 1B Rundvatnet - Elvenes

28-09-2011 les mer ...

Utlysning av midler til utdanningsstipend 2011.

27-09-2011 les mer ...

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan: Detaljplan for Midtvold, gnr. 8, bnr. 6, Neiden

09-09-2011 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Detaljplan for Grensestasjon sør, Svanvik

30-08-2011 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Detaljplan for Skoltebyen Kulturmiljø

24-08-2011 les mer ...

Innsamling av kasserte biler 2011

19-08-2011 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Reguleringsendring for Hesseng bokollektiv og omsorgsboliger, Tangenlia, Kirkenes

15-07-2011 les mer ...

Kunngjøring av vedtatt planendring

12-07-2011 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Detaljplan for Skytterhusfjellet B2D

01-07-2011 les mer ...

Sør-Varanger kommunes årsmelding for 2010

28-06-2011 les mer ...

Utomhusplan for deler av strandpromenaden i Kirkenes

28-06-2011 les mer ...

varsel om igangsatt planarbeid for Ny hovedadkomst til Sydvaranger Gruve, fra Fv.885.

17-06-2011 les mer ...

Spyling av vannledinger på Hesseng og Elvenes natt til fredag

16-06-2011 les mer ...

Sør-Varanger kommune søker utbygger

31-05-2011 les mer ...

Utlevering og behandling av matrikkelopplysninger

27-05-2011 les mer ...

Skogrydding på Håbeth

23-05-2011 les mer ...

Gatenavn konkurranse for Skytterhusfjellet med tema relatert til Skytterhusfjellet

18-05-2011 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Endring av reguleringsplan for Kirkenes sentrum

12-05-2011 les mer ...

Utfyllende retningslinjer for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond lagt ut på høring

15-04-2011 les mer ...

Energi- og klimaplan for Sør-Varanger kommune

07-04-2011 les mer ...

Oppstart av planarbeid - planendring Kirkenes sentrum

01-04-2011 les mer ...

Invitasjon til kurs i den nye Plan- og bygningsloven

14-03-2011 les mer ...

Igangsetting av reguleringsplan for utbedring av E105 mellom Rundvatnet og Elvenes.

08-03-2011 les mer ...

Tilbudsinnbydelse - Bygging av av Kirkenes avløpsrenseanlegg

23-02-2011 les mer ...

Sør-Varanger kommune og Alta boligbyggelag har signert opsjonsavtale

21-02-2011 les mer ...

Eiendomsskattelista for 2011.

21-02-2011 les mer ...

Vedtatt reguleringsplan for Tangenveien 3A

29-12-2010 les mer ...

Søk om lakseplass innen 1. desember 2010

29-11-2010 les mer ...

Møteplan for Dispensasjonsutvalget og administrativ behandling av søknader om motorferdsel i utmark for sesongen 2010 - 2011

05-11-2010 les mer ...

Energi og klimaplan for Sør-Varanger kommune legges nå ut til offentlig ettersyn.

11-10-2010 les mer ...

Loddtrekning onsdag 29.september kl 14.00

27-09-2010 les mer ...

20 eneboligtomter på Skytterhusfjelelt felt B2e

20-09-2010 les mer ...

Nye regler om likningsverdi for boligeiendommer

10-09-2010 les mer ...

Utlysning av 20 eneboligtomter felt B2e på Skytterhusfjellet

05-08-2010 les mer ...

Prospektet for 20 eneboligtomter felt B2e på Skytterhusfjellet kommer snart

02-08-2010 les mer ...

Turkart for Kirkenes friluftsområde er nå ferdig

29-06-2010 les mer ...

Reguleringsplan for del av Bjørkheim (Myrullsvingen)

28-06-2010 les mer ...

Vedtatte bebyggelsesplaner: Haaheimbakken, Neiden og Elgbekken hyttefelt, Pasvik

28-06-2010 les mer ...

Reguleringsplan for E105 Elvenes - Storskog, Sør-Varanger kommune

25-06-2010 les mer ...

Situasjonen ved byggesaksavdelingen i ferien.

23-06-2010 les mer ...

Vedtatt plan - Detaljregulering for felt B2E, Skytterhusfjellet.

11-06-2010 les mer ...

UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN – REGULERINGSPLAN FOR GNR. 8 BNR. 6, ”MIDTVOLD”, NEIDEN.

16-04-2010 les mer ...

Høring - Reguleringsplan for Skolehaugen boligfelt, Bjørnevatn

12-04-2010 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Detaljregulering for felt B2E, Skytterhusfjellet.

05-03-2010 les mer ...

Reguleringsplan for E105 Elvenes – Storskog. Utlegging til offentlig ettersyn

05-03-2010 les mer ...

Reguleringsplan for E105 Elvenes - Storskog, utlegging til offentlig ettersyn

03-03-2010 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn

01-03-2010 les mer ...

Varsel om oppstart av planarbeid "Reguleringsplan for Skolekvartalet, Kirkenes"

16-02-2010 les mer ...

Gebyrregulativet for plan og byggesak 2010

03-02-2010 les mer ...

Til leie: 4 stk enmanns-moduler for bostedsløse

03-12-2009 les mer ...

Rådmannens budsjettforslag for 2010

28-11-2009 les mer ...

Søknader om skuterkjøring sesongen 2009/2010.

25-11-2009 les mer ...

Tilbudskonkurranse:Totalentreprise bygging av soveskur i 9 barnehager

10-11-2009 les mer ...

Oppstart av planarbeid for områderegulering av Slambanken

09-11-2009 les mer ...

Varsel om oppstart av planarbeid for boligområde.

29-10-2009 les mer ...

Fatsettelse av grunnsatser for festeavgift for næringstomter

03-08-2009 les mer ...

Åpning av ny tursti mellom Norge og Finland i Pasvikdalen

13-07-2009 les mer ...

Reguleringsplan for Elgbekken hytteområde vedtatt

01-07-2009 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Sydvarangerparken

01-07-2009 les mer ...

Utlagt til Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Langnæs ved Langfjordvannet

01-07-2009 les mer ...

UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR GNR. 22, BNR. 11, BRATTLI,

25-06-2009 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Bebyggelsesplan for Haaheimbakken i Neiden

24-06-2009 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Bebyggelsesplan for Elgbekken Hyttefelt

24-06-2009 les mer ...

Vedtatt reguleringsplan - Fossnes i Neiden

19-06-2009 les mer ...

Reguleringsplanforslag for område ved Vigørveien utlagt til offentlig ettersyn.

17-06-2009 les mer ...

UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN - Reguleringsplan for gnr 2 bnr 30 og 32, Bugøyfjord, Sør-Varanger

28-05-2009 les mer ...

Vedtatt reguleringsplan for gnr. 30 bnr. 9 ”Steinland” i Renøysund

20-05-2009 les mer ...

UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN - Reguleringsplan for Nybrottsveien, Bjørnevatn, planendring,

20-05-2009 les mer ...

Åpen brenning i Sør-Varanger

30-04-2009 les mer ...

Varsel om igangsatt arbeid med vedtekt

23-02-2009 les mer ...

Åpne møter i Pasvik og Bugøynes om distriktsnæring og utvikling av lokalsamfunn

23-02-2009 les mer ...

Reguleringsplan for Førstevannslia er vedtatt

14-01-2009 les mer ...

Reguleringsplan for Angelfjell hytteområde er vedtatt

14-01-2009 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Gnr. 22 Bnr. 3 på Langvasseid, Sør-Varanger kommune

25-11-2008 les mer ...

Ny skutersesong står snart for døra

17-11-2008 les mer ...

Vedtatt reguleringsplan - gnr. 8, bnr. 42 i Neiden

17-11-2008 les mer ...

Vedtatt reguleringsplan - Sydvaranger industriområde, Bjørnevatn

17-11-2008 les mer ...

Vedtatt reguleringsplan for Solvang Gård på Holmfoss

03-11-2008 les mer ...

UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR 30/9 – STEINLAND I RENØYSUND

10-10-2008 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn - Reguleringsplan for eiendommen Sætra i Lanabukt

29-09-2008 les mer ...

HOTELTOMTA PÅ STRANDPROMENADEN - UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN

16-07-2008 les mer ...

UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN - Reguleringsendring for ”gnr. 20, bnr. 48, Solvang Gård og Reguleringsplan for Tangenveien 3A

04-07-2008 les mer ...

Reguleringsplan for Sydvaranger AS, Sentrumsnære områder i Kirkenes

04-07-2008 les mer ...

Reguleringsplan for Skolehaugen i Bjørnevatn

04-07-2008 les mer ...

Reguleringsplan for gnr. 8, bnr. 42, Neiden

30-06-2008 les mer ...

Reguleringsplan for Skytterhusfjellet

30-06-2008 les mer ...

Folkemøte om Pasvikprogrammet

05-05-2008 les mer ...

Åpningstid ved byggesaksavdelingen

24-04-2008 Les mer...

UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN - Reguleringsplan for Angelfjell hyttefelt

15-04-2008 les mer ...

Kunngjøring

28-03-2008 les mer ...

REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN I BJØRNEVATN - UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN

14-03-2008 les mer ...

Høring på rusmiddelpolitisk handlingsplan og alkoholpolitiske retningslinjer

31-01-2008 les mer ...

DRIFTSTILSKUDD TIL KLINISK VETERINÆRPRAKSIS

03-12-2007 les mer ...

Møter i Dispensasjonsutvalget sesongen 2007 - 2008

29-11-2007 les mer ...

Varsel om oppstart av planarbeid "Reguleringsplan for Skolehaugen i Bjørnevatn"

23-11-2007 les mer ...

Reguleringsplan for deler av Bøkfjorden og Korsfjorden i Sør-Varanger kommune

13-11-2007 les mer ...

Reguleringsplan for deler av Bøkfjorden og Korsfjorden, Sør-Varanger er lagt ut til offentlig ettersyn

19-07-2007 les mer ...

Nye turkart for Sør-Varanger kommune er klare for salg

18-07-2007 les mer ...

Bebyggelsesplan for Kobbervika hyttefelt er vedtatt

16-07-2007 les mer ...

Reguleringsplan for Langfjordveien Østre er vedtatt

16-07-2007 les mer ...

Vedtatt bebyggelsesplan for Sandnesdalen Ridesenter

03-07-2007 les mer ...

HØRING PÅ FORSKRIFT OM BRUK AV SNØSKUTERE O.L. PÅ VANN I SØR-VARANGER KOMMUNE

18-06-2007 les mer ...

UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN

19-03-2007 les mer ...

Invitasjon til offentlig møte - Lokal energiutredning 2006

04-01-2007 les mer ...

Ny landbruksplan for Sør-Varanger kommune vedtatt

30-06-2006 les mer ...

Utlagt til offentlig ettersyn : Bebyggelsesplan for Hesseng sentrum område N2, Gnr. 25 Bnr. 2 Fnr. 290

16-06-2006 les mer ...

vedtatt bebyggelsesplan for Hytteområdet Haga Gnr 30 Bnr 5, Jarfjord

16-06-2006 les mer ...

Vedtatt bebyggelsesplan for delområde B1, Kirkenes sentrum (Garasjetomta)

27-03-2006 les mer ...

Trekning av boligtomter i Ekhaugen boligfelt

08-03-2006 les mer ...

Reguleringsplan for Ekhaugen vedtatt

10-02-2006 les mer ...

Energiutredning 2005 for Sør-Varanger kommune er lagt fram

19-12-2005 les mer ...

Bebyggelsesplan for Garasjetomta lagt ut til offentlig ettersyn

05-12-2005 les mer ...

Ny forvaltningsplan for Øvre Pasvik nasjonalpark

14-10-2005 les mer ...