Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om planoppstart / Utlagt til offentlig ettersyn:

Forslag til planprogram for Skole 9910

Det varsles herved om oppstart av planarbeid for Detaljregulering for Skole 9910, samtidig legges Forslag til planprogram til detaljregulering for Skole 9910 (planID 2030-2016003, datert 23.09.16) ut til høring/offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9, samt tilhørende forskrift om konsekvensutredninger § 6.

2016003_Planavgrensning Skole 9910_230916_400x283.jpg

Forslag til planprogram ble behandlet av Utvalg for Plan og Samferdsel i møte 11.10.16, sak 055/16, som vedtok å legge planprogrammet ut til offentlig etteryn/ høring.

 

Plandokumentene er lagt ut for offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider (se nedenfor) og ved servicekontoret på Rådhuset, fram til 16.12.16. Dokumentene er også tilgjengelige på hjemmesiden til stein hamre arkitektkontor as (http://www.shaas.no/arealplan/201634/)

 

Det blir avholdt et folkemøte om saken i løpet av høringen, se egen annonse.

 

Evt. innspill/merknader til planprogrammet sendes innen 16.12.16 til Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

 

Vennligst oppgi vår referanse: 16/2071

 

Plandokumenter:

SAKSFRAMSTILLING FORSLAG TIL PLANPROGRAM TIL DETALJREGULERING FOR SKOLE 9910.pdf

2016003_Planprogram Skole 9910_230916.pdf

2016003_Planavgrensning Skole 9910_230916.pdf

201634 ros 220916.pdf

201634 Sjekkliste Naturmangfold 220916.pdf

 

Plan- og Utviklingsavdelingen