Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Utlagt til offentlig ettersyn - Detaljplan for Skoltebyen Kulturmiljø

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, jf. § 12-11 har Formannskapet/ utvalg for strategi og utvikling (Fusu) i møte 17.08.11, saksnr 103/11, vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn i seks uker:
 
Forslag til detaljert reguleringsplan for Skoltebyen Kulturmiljø, plan-ID: 2011001, datert 25.02.11 med tilhørende beskrivelser, bestemmelser (revidert 29.06.11), plankart (revidert 29.06.11), illustrasjonsplan, snitt og skjøtselsplan.
 
Plandokumentene vil bli utlagt til offentlig ettersyn i perioden 24.08.11 til 07.10.11, på Plan – og byggesaksavdelingen og på Servicekontoret i Rådhusets 1.etasje. Dokumentene finnes også på www.svk.no (se under).
 
Eventuelle innspill og merknader sendes Sør-Varanger Kommune, Virksomhet for plan- og byggesak, boks 406, 9915 Kirkenes, eller postmottak@svk.no innen 07.10.11.
 
 
Virksomhetsleder for Plan- og byggesak

plankart.emfplankart.emf