Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

 

Sør-Varanger kommune ligger helt nordøst i Finnmark fylke. Kommunesenteret er Kirkenes .
Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere.

Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet fra et næringsmessig synspunkt. Kirkenes er i sentrum av Barentsregionen, og har isfri havn. Reiseliv- og service-næringen er viktig i kommunen. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensialet for Sør-Varanger kommune og hele regionen.

Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud.

Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.


Les mer om kommunen på portalen Hit til oss og "Flytt til Kirkenes" og i stedsbrosjyra om Kirkenes og Sør-Varanger.
Se også www.finnmark.no sin "Finnmarkskalkulatoren" og beregn dine økonomiske fordelene ved å bo i Finnmark.

 

Markering av seiersdagen Nikel - 9 5 2016

Sør-Varanger kommune deltok under markeringen av Seiersdagen i Nikel 9.mai 2016

Mandag var den administrative og politiske ledelsen i Nikel for å delta i markeringen av Seiersdagen sammen med sine russiske kollegaer.
Representanter fra pensjonistforeningene var med i delegasjonen fra Sør-Varanger.
Dagen ble feiret med en seremoni foran krigsmonumentet i Gvardejskijgaten og en uformell felles lunsj.

Se bilder fra markeringen her. (Foto: Atle Staalesen)

2016-05-11
Avtalen er undertegnet

Fornyet samarbeidsavtale med vår russisk vennskaps- og nabokommune Petsjenga

Tirsdag 5.april møttes ordførerne i Sør-Varanger kommune Rune Rafaelsen og og i Petsjenga rajon Aleksandr Morozov på det russiske generalkonsulatet i Kirkenes for å undertegne en ny plan for samarbeid mellom kommunene.
Generalkonsuler Sergej Sjatunovskij-Bjurno og Ole Andreas Lindeman var tilstede under undertegnelsen.
Etter et hyggelig møte mellom representanter for folkevalgte og administrasjonene i begge kommunene er det nå klart for å fylle avtalen med flere gode konkrete prosjekter

2016-04-06
Ordførere Rune Rafaelsen og Aleksandr Abramov undertegner en ny samarbeidsavtale

Fornyet samarbeidsavtale med vår russiske vennskapskommune Severomorsk

Sør-Varanger kommune besøkte vennskapsbyen Severomorsk 1.-2.april for å undertegne en ny samarbeidsavtale mellom Sør-Varanger kommune og Severomorsk by. Ordfører Rune Rafaelsen, rådmann Nina Bordi Øvergaard, utvalgsleder plan og samferdsel Robert Nesje og internasjonal rådgiver Liza Stepanova fikk omvisning på melkefabrikken, var innom vannverket, ubåtmuseet «K-21» og norskeklubben ved byens bibliotek. Avslutningsvis besøkte delegasjonen det norske generalkonsulatet i Murmansk i anledning Barents Winter Games som fant sted i Murmansk samme heg.

2016-04-04

Melding fra ØFAS Husholdning AS

Det er feil i tømmekalender for Sør-Varanger denne uke (uke 36). Rutene er forskjøvet med 1 dag på kalenderen, men de kjøres som normalt.

2015-08-31
Aage Lunde - Sør-Varangers historie 1979 - forsiden

Les boka på Nasjonalbiblioteket netttjeneste bokhylla.no

Bygdeboka for Sør-Varanger.

Her kan du lese bygdeboka for Sør-Varanger - Aage Lundes "Sør-Varangers historie" fra 1979.

2014-03-17

Kirkenes beskrevet i Riksantikvarens NB!-register

Les Riksantikvaren beskrivelse av Kirkenes som nasjonalt kulturhistorisk bymiljø.
 

2014-03-17
Bilde fra signeringen av samarbeidsavtale 2014-2015 - i Nikel -  mellom SVK Petsjenga rajon oktober 2013

Plan for samarbeid for perioden 2014 - 2015

Fornyet samarbeidsavtale med vår russiske nabokommune Petsjenga.

Under en seremoni i Nikel den 31. oktober 2013 signerte ordførerne i begge nabokommunene "Plan for samarbeid medllom Petsjenga raion, Murmansk oblast (Rusland) og Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke (Norge) - for perioden 2014 - 2015".

Bakgrunnen for planen er oppfølging av tvillingsbysamarbeidet fra 2008 og  vennskapsavtalen fra 2011.

2013-11-29
Multimediabrosjyre SVK august 2013 flipikon

Sør-Varanger kommune presenterer ny multimediabrosjyre om Kirkenes og Sør-Varanger.

Sør-Varanger Kommune har tatt initiativ til å få laget en multimediabrosjyre som presenterer Kirkenes og Sør-Varanger.
Brosjyren kan fritt benyttes av alle som ønsker å profilere eller gi informasjon om kommunen vår.
Den finnes også i papirutgave (i begrenset opplag) som er utlagt ved Servicekontoret.
Sør-Varanger kommune vil bruke brosjyra første gang under Arbeidslivsdagen den 12. september 2013  ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet, både med visning på storskjerm, som trykksak og som innhold på profilert minnekort.

Vi takker annonsørene i brosjyra, som har gjort dette tiltaket mulig.
Brosjyra er tilrettelagt for deling på sosiale medier, som vi oppfordrer til.

Dersom andre lokale organisasjoner og bedrifter ønsker å distribuere den trykte brosjyra fra egne lokaler, kan 10-50 eksemplarer fås etter avtale med servicekontoert@svk.no,
 

2013-09-04
Logo KR Kommunebarometeret

Kommunal Rapport har presentert sitt Kommunebarometer 2013

Kommunebarometeret 2013 viser dystre tall for Finnmarkskommunene

Kommunal Rapport har nå lansert årets Kommunebarometer, hvor de vurderer og rangerer kommunene etter tilbud til innbyggerne. 
Kommunene rangeres etter ulike kriterier.
Sør-Varanger rangeres på 14. plass i Finnmark, og på 421.plass nasjonalt.

Sjekk tallene her.

2013-08-16
kommunelupe300 Illustrasjonsbilde fra HNOs kommuneNM 2013

NHOs "KommuneNM 2013" ranger Sør-Varanger kommune på 3. plass i Finnmark

NHOs KommuneNM 2013 tar for seg norske kommuners og regioners vekstkraft og attraktivitet på viktige samfunnsområder: Arbeidsmarked, demografi, kompetanse, lokal bærekraft og kommunal attraktivitet.

Sør-Varanger rangeres som nummer 3 i Finnmark og som nummer 209 nasjonalt. I NHOs NæringsNM rangeres Sør-Varanger på 10. plass i Finnmark og på 218.plass nasjonalt

Du finner undersøkelsen her.

 

2013-08-07
Oppslag i NettNå nr 01 2012 - Nordnorsk lederutvikling - om Kvinnebastionen Sør-Varanger

Oppslag i Norsk Lederutviklings magasin "NettNå" nr 1 2012

"Kvinnebastionen Sør-Varanger"

I 2012 var toppledelsen, som i dag, kvinnedominert og Sør-Varanger kommune har i mange år hatt topplassering på lister over mest likestilte kommuner i landet.
Dette ble behørig omtalt i Nord-Norsk Lederutviklings magasin "NettNå" i nummer 1 i 2012.

Les hele artikkelen her.

2013-07-05
Vennskapsavtale signeres av ordførerne i Severomorsk og Sør-Varanger

Sør-Varanger kommune inngår fornyet vennskapsavtale med Severomorsk, Russland

Under et offisielt besøk denne uka i Severomorsk, Russland, fornyet ordførerne i Serveromorsk Aleksander Abramov og Sør-Varanger kommune Cecilie Hansen vennskapet mellom kommunene med signering av ny samarbeidsavtale for 2012 - 2013.
2012-02-17

Sør-Varanger kommunestyre i perioden 2011-2015

Kommunestyrerepresentanter 2011-2015

Bildepresentasjon over representanter i Sør-Varanger kommunestyre i perioden 2011-2015

2011-10-28

Sør-Varanger formannskap i perioden 2011-2015

Formannskapets representanter 2011-2015

Bildepresentasjon over representanter i Sør-Varanger formannskap i perioden 2011-2015

2011-10-28
nikel frigjøring_400x281

Stilfull markering av frigjøringa i Nikel

(Nikel): Frigjøringen høsten 1944 sitter dypt i den russiske befolkningen. Lørdag 22. oktober ble frigjøringen av Sør-Varanger og Petsamo-området markert med en storstilt markering i Nikel.Fra Sør-Varanger deltok en delegasjon på 10 personer med ordfører Linda Beate Randal og varaordfører Ole Gabrielsen i spissen. Tekst og foto: Rolf Arvola
2011-10-24
Hanne Wien

Hederlig omtale i Norsk Presseforbunds Åpenhetsindeks 2011

Sør-Varanger kommune skårer over landsgjennomsnittet, og får hederlig omtale, i Norsk Presseforbunds Åpenhetsindeks 2011, som ble offentliggjort i går.
2011-09-29
Universell utforming Finnmark

Sør-Varanger er pilotkommune i Finnmark Fylkeskommunes satsing på Universell Utforming.

Sør-Varanger er pilotkommune i Finnmark fylkeskommune sin satsning på universell utforming.
Som vekstkommune med spesielt fokus på friluftsliv og tilrettelegging i utbygging av nye boligområder og skoleutbyggingsprosjekter, ønsker vi å bygge opp kompetanse på universell utforming.


2011-09-27
Logo SVK + Pechenga

Sør-Varanger kommune og Pechenga Rajon, Russland har inngått ny vennskapsavtale.

Den 30. mars 2011 signerte Sør-Varanger kommune og Pechenga Rajon, Russland ny vennskapsavtale med handlingsprogram for 2011-2012.
Samarbeidsavtalen skal sikre videreutvikling av kommunenes etablerte og gode naboskap og samarbeid i tvillingbysamarbeidet og innen flere samarbeidsområder og former.
2011-04-15

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har utfordret Ordfører Linda Beate Randal

Sør-Varanger er utfordret til å bevare rødlistearten Polarflokk

Miljø-og utviklingsminister Erik Solheim har utfordret alle norske ordførere til ekstra innsats for å bevare minst en truet plante- eller dyre-art.
Ordfører i Sør-Varanger, Linda Beate Randal, er spesielt utfordret til innsats for bevaring av Polarflokk, som har leveområde i kommunen.
2011-02-21

Sør-Varanger kommunes Formannskap / Utvalg for strategi og utvikling - i perioden 2007-2011

Representanter i formannskapet 2007-2011

Bildepresentasjon over representanter i Sør-Varanger formannskap/utvalg for strategi og utvikling i perioden 2007-2011
2010-10-11

Sør-Varanger kommunestyre i perioden 2007-2011

Kommunestyrerepresentanter 2007-2011

Bildepresentasjon over representanter i Sør-Varanger kommunestyre i perioden 2007-2011
2010-10-11

Map: Artic Europe petroleum resources and infrastrukcture

Kart over petroleumsresurser og infrastruktur i arktisk Europa

www.arctic-europe.com tilbyr informasjonskart over nordområdene. Kartet holdes ajour med den løpende aktuelle utviklingen i området.

2010-08-30
Forstudie  jernbane Rovaniemi - Kirkenes Forsiden_150x212

Forstudie om jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes

Kirkenes Næringshage har deltatt i finansieringen av forstudien som er utvikliet på oppdrag fra finske Kommunesammenslutning for regionalt samarbeid i Nord-Lappland. Forstudien er utviklet som del av det finske utviklingsarbeidet for transport- og logistiskkforbindelser for Ishavskorridoren.
2010-07-13
Kirkenes+Friluftsområde+kart+over+stier+mm+april+2010_150x212

God tur i vårt flotte nærfriluftsområde ved Kirkenes

Turkart for Kirkenes friluftsområde er nå ferdig

Sør-Varanger kommune, Forum for natur og friluftsliv i Finnmark (FNF) og Finnmarkseiendommen har i samarbeid fått laget et turkart for Kirkenes friluftsområde.
2010-06-29
saviomuseet logo

Del av stiftelsen Deanu ja várjjat musea siida/Tana og Varanger museumssida

Saviomusea/Saviomuseet

Saviomuseet er et nasjonalt museum over John Savios kunst og liv, og er bygget opp rundt Sør-Varanger kommunes samling av den samiske billedkunstneren John Andreas Savio (1902 - 1938) fra Bugøyfjord i Sør-Varanger. Museet eies av Sør-Varanger kommune, men skal inn i stiftelsen Deanu ja várjjat musea siida/Tana og Varanger museumssida.

2010-06-24
bak_logo_skalert

Sør-Varanger kommune presenterer seg hos hittiloss.no

Sør-Varanger kommune utvikler - fra slutten av april 2010 - sin presentasjon hos portalen "Hit til oss" - hittiloss.no.

2010-04-29

www.svk.no moderniserer designet - kl 09.00 tirsdag 9.3.2010

Vi pusser opp!

Sør-Varanger kommunes nettportal gjennomfører nå en nødvendig modernisering.
Endringene er i hovedsak knyttet til ytterligere forbedring av portalens "universelle utforming" og tilpassing til moderne nettlesere.
I denne omgang gjøres ingen store endringer i hvordan portalen er organisert eller i portalens informasjonsinnhold.
2010-03-05
Kommunevåpen Sør-Varanger kommune liten_30x36

Kommunevåpenet.

Kommunevåpenet er tegnet av Sissel Sildnes, og er skrådelt av gull og rødt ved tretunget flammesnitt.
2010-02-19

Ny tjeneste lansert

Borderzone - lansert av Barentsobserver

Barentsobserver har nå lansert en ny engelsk- og russisk-språklig tjeneste, som omhandler våre grensenære forhold, med informasjon om praksis ved grensepassering og om grensenære og grenserelaterte bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning.
2009-12-10
6_stjerner difi 2009

DIFIs kvalitetsmåling av offentlige nettsteder 2009

Sør-Varanger kommune tildelt 6 stjerner for www.svk.no

Sør-Varanger kommunes nettsted ble tildelt 6 av 6 stjerner for 2009 i den årlige kvalitetsvurdering av offenlige nettsteder som direktoretet for forvaltning og IKT - DIFI - nå har offentliggjort. Vi ble vurdert til 80% oppfylling av kriteriene for vurderingen, som tilfredsstiller overordnet kvalitetsmålsetting for offentlige nettsteder.
2009-12-03

Fra Kommunal- og Regionaldepartementet

Produksjonsindeks for Sør-Varanger kommune

Kommunal og Regionalrepartementet har beregnet en "Produksjonsindeks" for kommunene basert på inntektsnivået, nivået på tjenestene og driftsresultatene.
Sør-Varanger kommune skårer totalt over landsgjennomsnittet.
2009-08-10

Pr 17.04.2009

Promoteringsvideo Sør-Varanger kommune - Ordfører ønsker velkommen

Promoteringsvideo hvor Ordfører ønsker velkommen til Sør-Varanger kommune.
Videoen kan benyttes av personer og organisasjoner som representerer Sør-Varanger-samfunnet og som ønsker å promotere Sør-Varanger.
Videoen distribuert etter avtale - på minnepinne (med kommunelogo) - ved henvendelse til Servicekontoret.
2009-04-23

Visjon og verdier

Sør-Varanger kommune - en grensesprengende kommune.

Sør-Varanger kommunes visjon og verdier.
2009-04-17

Tvillingbyer - Twin Cities: Kirkenes og Nikel.

Sør-Varanger kommune og Pechenga rayon har skrevet under en erklæring om samarbeid innen prosjektet Tvillingbyene. I prosjektet skal en arbeide for, og medvirke til at det blir visumfri ferdsel i grenseområdene for innbyggerne i Sør-Varanger og Pechenga. Det skal også arbeides med tiltak innenfor hovedområdene: Næringsutvikling, sivilt initiativ, sosial sfære, miljøsikkerhet og reiselivsutvikling.
2009-01-19
2

Nettutstillinga DET GRENSELØSE VANNET

Etter lang tid med feil på sidene fungerer nå nettutstillingen igjen som den skal.

Sør-Varanger museum oppfordrer alle til å besøke utstillingen på www.pasvikelva.no
2008-12-19

Sør-Varanger er rangert som 3 beste kommune i landet på SSB sin likestilingsindex for 2008.

i denne statistikken sammenfatter SSB ulike mål på likestilling som viser i hvilken grad kvinner og menn deltar i politikk, utdanning og yrkesliv. Sør-Varanger er rangert på topp i Finnmark.
2008-12-16

Hederlig omtale av Sør-Varanger kommune i Kommunal Rapport.

Kommunal Rapport vurderer kommunale budsjettforslag under vignetten ":budsjett-testen".
Rådmannens budsjettforslag gis gjennomgående gode karakteristikker - samlet vurdert til 4 av 6 stjerner.
I sammenlingingen med andre kommuner er dette høyt.
2008-12-12
Trilatteral avtale inngåelse november 2008.

Ny trilateral samarbeidsavtale mellom Pechenga, Inari og Sør-Varanger kommuner.

Kommunene Pechenga i Russland, Inari i Finland og Sør-Varanger i Norge har inngått ny trilateral samarbeidsavtale.
2008-12-03

Bilag distribuert med Aftenposten 26. august

Særtrykk av Aftenpostens bilag med tema Alta, Hammerfest, Sør-Varanger kan fås ved servicekontoret, så langt beholdningen rekker!
2008-09-04

DVD- og internettpakken DESTINATION NORTH er lansert i Kirkenes i dag

Ordfører Linda Beate Randal åpnet presentasjonen av DESTINATION NORTH - naturfenomener på Nordkalotten og i Nordvest Russland.
2008-08-01
Jubileumslogo Sør-Varanger kommune 150 år

Jubileumslogo: 150 år.

Sør-Varanger kommune presenterer egen logo for feiringen av kommunens 150-årsjubileum.
2008-06-10

Oppdatert 10.02.2016

Telefonliste Sør-Varanger kommune

Telefonliste til kommunale virksomheter

2008-05-07
linda og mavrin

Ny vennskapsavtale mellom Pechenga og Sør-Varanger

28. mars 2008 var det første offisielle møtet mellom ordfører Viktor Mavrin i Pechenga og ordfører Linda Beate Randal i Sør-Varanger. På det offisielle møtet ble en ny overenskomst for samarbeid mellom partene inngått,og et konkret handlingsprogram for 2008-2009 undertegnet. Utviklingen i nordområdene og lanseringen av pomorsonen gir avtalen mellom Pechenga og Sør-Varanger har internasjonal betydning.
2008-04-02

Council of border municipalities in the north

Grensekommunerådet - engelsk

Grensekommunerådet består av 15 medlemmer, 4 fra Finland, 4 fra Russland, 1 fra Sverige og 6 fra fra Norge. Sør-Varanger kommune er en av de 6 norske kommuner.
Sekretariatet er plassert i Kirkenes.
2008-03-25

Ordførere i Sør-Varanger kommune 1858-2008

I forbindelse med vårt jubileumsår publiserer vi en oversikt over alle de 30 ordførerne som har kommet og gått. Oversikten er utarbeidet etter opplysninger i "Sør-Varanger Historie".
2008-02-15
Rdhuset_320x240

Rådhuset - en beskrivelse

Sør-Varanger kommunes nåværende Rådhus sto ferdig i jubileumsåret 1958.
2008-02-15

www.svk.no skårer også for 2007 høyt i vurderingen av offentlige nettportaler.

Sør-Varanger kommunes nettsted nådde opp til 11. plass av alle kommuner og 15.plass blandt alle offentlige nettdteder - i Norge.no sin kvalitetsvurdering for 2007.
2007-12-03
Hedersbetegnelsen Internasjonal kommune

Pristildeling

Sør-Varanger kommune mottok hedersbetengelsen "Årets Internasjonale kommune" i 2005

Det er Fredskorpset og Kommunenes Sentralforbund som står bak denne prisen, som gis på bakgrunn av stort internasjonalt engasjement i kommunen og blant innbyggerne

Varaordfører Lisbeth Isaksen ny styreleder i "Rådet for Grensekommuner i Nord"

Rådet for Grensekommuner i Nord består av 6 norske, 4 russiske, 4 finske og en svensk kommune som samarbeider om utvikling av det sivile samfunnet i nordområdene, i første rekke med saker som ligger under lokalforvaltningen og er opptatt av å tilby gode kommunale tjenester til befolkningen, økt handel og et friest mulig arbeidsmarked.
2007-11-19

Scenic Norway

Bilder fra Sør-Varanger

Scenic Norway har som formål å vise hvordan det ser ut på forskjellige steder i vårt langstrakte land. De publiserer "bruksbilder" som de håper kan være til nytte og glede.
2007-02-07

Redaksjon

Redaksjonell linje for Sør-Varanger kommunes nettportal.

Sør-Varanger kommunes portal på internett (web) http://www.sor-varanger.kommune.no
(alias http://www.svk.no, http://www.sor-varanger.no, http://www.matta-varjjat.no - og http://wap.svk.no for mobil wap-tilgang).
Nyhetene fra portalen også tilgjengelig via norge.no sin telefontjeneste på telefonnr. 800 30 301 med tilbud om såkalt syntetisk, maskinell opplesning av nyheter fra portalen.
2004-06-28

Meteogram fra Meteorologisk institutt.

Været i Kirkenes

Meteorologisk institutt tilbyr aktuell informasjon om været. Her finner du "Meteogrammet" for Kirkenes
2005-01-17

Byslagordet for Kirkenes.

Nord i Norge - Sør i Finnmark - Best i vest mot øst

Våre nabokommuner.

Sør-Varanger kommune har nabogrense til 3 kommuner: Nesseby/Unjargga i Norge, Inari i Finnland og Pechenga i Russland.
2004-11-25

Våre vennskapskommuner

Sør-Varanger kommune har 3 vennskapskommuner; 2 russiske og 1 finsk

2004-01-15
Ordforer SVK og Kars kommune Tyrkia signerer avtale_150x100

Vennskapsavtale.

Historisk vennskapsavtale med Kars kommune, Tyrkia.

Sør-Varanger kommune har inngått en historisk vennskapsavtale med Kars kommune, Tyrkia. Avtalen går ut på å legge til rette for gjensidig erfaringsutveksling om grenseregionale spørsmål. Kommunene ønsker også å utvikle et kultursamarbeid i respekt for hverandres kultur.
2005-02-04

Sør-Varanger Museum - Utstilling

Reis langs Det grenseløse vannet

Nettutstillinga "Det grenseløse vannet. Ei elv - tre stater" presenterer Pasvikelva, områdets spennende historie, det unike vannkraftsamarbeidet med Sovjetunionen og livet i grenseland. Gjennom tekst, fantastiske bilder og film kan du foreta en reise i Pasvikdalens rike og mangfoldige historie. Utstillingen er produsert av Sør-Varanger museum.
2005-11-29

Foto

Sør-Varanger Fotoklubbs galleri.

Mange besøkende på kommunens webportal etterlyser bilder fra Sør-Varanger.
Dette har - enn så lenge - ikke hatt høy prioritet i kommunens portalutvikling.
Vi vil derfor henvise til de mange andre lokale nettsteder
2004-11-19

Sør-Varangersangen.

"Sør-Varangersangen" er egentlig skrevet i 1935 til en speiderleir i Pasvikdalen. Diktet fikk sin endelige form i lyrikksamlingen "Varangklang" i 1959.
2005-09-12
Fem stjerner for vurdert kavlitet ref. norge.no

Sør-Varanger kommunes nettportal skårer høyt i kvalitetsvurdering også i 2005.

Norge.no har kvalitetsvurdert offentlige nett-steder for 2005. Sør-Varanger kommune skårer høyt i år også.
Vurderingen har endret noe på kriterier som er lagt til grunn for 2005 i forhold til vurderingen i 2004.
www.sor-varanger.kommune.no er også i 2005 tildelt 5 av 6 mulige stjerner. Portalen er denne gang gitt samlekarakteren 78% (82% i 2004). Sammenlignet med øvrige kommuner er portalen rangert som nr. 7 av kommunale portaler i 2005 (beste i 2004).
2005-01-31