Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om oppstart av detaljregulering for Selskapsveien 1

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om oppstart av planarbeid for detaljregulering. Dette i forbindelse med planlagt endring av reguleringsformål for Selskapsveien 1 i Bjørnevatn.

Selskapsveien 1 i Bjørnevatn, Sør-Varanger kommune. Eiendom gnr./bnr. 23/485.

Planområdet ligger i Bjørnevatn, ved Grubeveien (fylkesveg 885). Området ligger innenfor reguleringsplan ’Bjørnevatn Sentrum’, og dette området er regulert til OF1: lege/helsestasjon/ungdomsklubb.

 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 vil reguleringsplanen omfatte;

  • Bebyggelse og anlegg, Forretning/kontor/bolig.

 

 Sør-Varanger kommune har i notat fra oppstartsmøte datert 28.09.2015, gjort en vurdering av forholdet til konsekvensutreding. Kommunen kan ikke se at detaljreguleringen kommer innunder KU-forskriftens bestemmelser. Planen kommer ikke innunder forskriftens § 2, ei heller § 3 og skal således ikke behandles etter forskriften.

 

Kart med planavgrensning:

Kart varsel Selskapsvn1_400x566.jpg

 

Innspill og andre merknader sendes til;

Fiskebeck Prosjekt AS, Pasvikveien 2, 9900 Kirkenes.

 

Med kopi til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 406, 9915 Kirkenes.

 

Svarfrist: 10.11.2015.

 

 

 

Vennlig hilsen

 

 

 

Fiskebeck Prosjekt AS

Jens-Åge Mikkola