Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
NKS bilde

Forslag til endring av detaljregulering for Nye Kirkenes Sykehus til offentlig ettersyn/høring

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges Forslag til endring av detaljregulering for Nye Kirkenes Sykehus, planID: 2011015 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Utvalg for Plan og Samferdsel i møte 07.11.13, sak 084/13.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nytt sykehus ved Andrevann ved Kirkenes, bakgrunnen for endringen framgår av plandokumentene.

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider (se nedenfor) og ved servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes.

Evt. uttalelse/merknader sendes kommunens postmottak per e-post: postmottak@svk.no, eller Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, innen 30.12.13.

Vennligst oppgi vår referanse: 13/2103

 

Plan- og Utviklingsavdelingen

 

2011015_BESKREndringNyeKirkenesSykehus241013.pdf

2011015_BESTEndringNyeKirkenesSykehus241013.pdf

2011015_PLEndringNyeKirkenesSykehus241013.pdf

6 Situasjonsplan A3.pdf

3 ROS-analyse Nye Kirkenes sykehus_revJ03_endelig.pdf

1 X001_Rev01 - Støykart Nye Kirkenes Sykehus.pdf

2 Notat om helikopterstøy.pdf

4 Rapport grunnundersøkelser 2012.pdf

5 Merknader til oppstart.pdf