Skytterhusfjellet barnehage er under etablering. Vi er i full gang med å fylle den med inventar og utstyr – og planen vår er at dette arbeidet skal være klart i løpet av denne uka (uke 37).

I løpet av neste uke (uke 38) starter overgangen med flytting fra midlertidige lokaler til Skytterhusfjellet barnehage.

Planen er at vi skal kunne ønske velkommen i nye lokaler tirsdag 17. september 2013.

De foreldre/foresatte som enda ikke har fått opplyst startdato vil fortløpende få startdato fra uke 39.

Skytterhusfjellet barnehage har 6 avdelinger, fordelt i 3 enheter og vi tar imot barn i alderen 0-6 år. Barnehagen er en nyvinning på barnehagefeltet og er bygget etter en ide om å kombinere småbarnehagenes intime stemning, med nyere barnehagers fleksible muligheter. Barnehagen er moderne utstyrt, blant annet med fasiliteter som teater sal, sanse rom, og klimarom. Vi skal tilby barn og voksne et leke- og læring miljø som både er trygt og spennende. Med sin beliggenhet midt i naturen, vil barnehagen være i hjertet av det gode liv; på ”Fjellet”, på ”Vidda” og på ”Fjorden” , som er navnene på enhetene.

Vi er nå godt i gang med oppstarten. Siden 19. august har vi gitt et midlertidig tilbud til de som har fått plass i Skytterhusfjellet barnehage og er innenfor retten til barnehageplass. Dette tilbudet gis i Lisadellhaugen barnehage på Elvenes og ved Hesseng flerbrukssenter.

Personalet i midlertidig tilbud er de samme som skal arbeid i Skytterhusfjellet barnehage.

Skytterhusfjellet barnehage er overlevert Sør-Varanger kommune. Nå er vi i full gang med å fylle den med inventar og utstyr – og planen vår er at dette arbeidet skal være klart i løpet av uke 37. Det betyr at vi i løpet av uke 38 begynner med overgangen fra midlertidige lokaler til Skytterhusfjellet barnehage. Her er det mange prosesser som må skje parallelt og det er mange hensyn å ta slik at vi sikrer god kvalitet i tilbudet.

Dersom alt går som vi håper skal vi kunne ønske velkommen i nye lokaler tirsdag 17. september.

De foreldre/foresatte som enda ikke har fått startdato vil fortløpende, etter oppstart i ny barnehagen, få startdato fra uke 39.


 

Aktuelle bilder fra Skytterhusfjellet barnehage - uke 36 2013

Skytterhusfjellet barnehage september 2013 - bilde 01_300x199.jpg Skytterhusfjellet barnehage september 2013 - bilde 03a_300x199.jpg
Skytterhusfjellet barnehage september 2013 - bilde 03_300x199.jpg Skytterhusfjellet barnehage september 2013 - bilde 07_300x199.jpg
Skytterhusfjellet barnehage september 2013 - bilde 13_300x200.jpg Skytterhusfjellet barnehage september 2013 - bilde 23_300x199.jpg
Skytterhusfjellet barnehage september 2013 - bilde 30_300x199.jpg Skytterhusfjellet barnehage september 2013 - bilde 32_300x199.jpg
Skytterhusfjellet barnehage september 2013 - bilde 40_300x199.jpg Skytterhusfjellet barnehage september 2013 - bilde 42_300x199.jpg
Skytterhusfjellet barnehage september 2013 - bilde 44_300x199.jpg Skytterhusfjellet barnehage september 2013 - bilde 45_300x199.jpg
Skytterhusfjellet barnehage september 2013 - bilde 48_300x199.jpg Skytterhusfjellet barnehage september 2013 - bilde 50_300x199.jpg
Skytterhusfjellet barnehage september 2013 - bilde 52_300x199.jpg Skytterhusfjellet barnehage september 2013 - bilde 60_300x199.jpg