Årsplan for Pasvik barnehage.

Barnehagefakta om Pasvik barnehage.

Bedre språk i barnehagen - språkløyper.

Vi som jobber her ønsker at barnehagen skal være en trygg og god plass for barna, der lek og samspill, læring og omsorg står i hovedfokus. Barna skal få muligheter til å utvikle seg i et miljø som gir mye glede, motivasjon og utfordringer. Vårt hovedmål i Pasvik barnehage er derfor:

-”at alle barna skal oppleve trygghet, lek, læring og mestring i et miljø som er preget av nærhet, glede og omsorg.”

Vårt pedagogiske grunnsyn i barnehagen bygger på at alle mennesker har rett til å bli møtt med respekt og anerkjennelse, - om du er barn eller voksen. Alle har vi et behov for å bli sett og hørt, og føle at vi er en del av det miljøet vi befinner oss i. Selv om vi kan ha ulike ønsker og meninger skal vi likevel møte hverandre med åpenhet og gjensidig respekt.

Vi legger vekt på å få et miljø i barnehagen hvor alle er aktive medspillere i hverdagen, og hvor foreldre og personalet har et felles fokus; - det beste for alle barna i barnehagen. Vi har alle et felles ansvar for å gi barn et godt oppvekstmiljø, og gjennom et nært samarbeid mellom foreldre og personalet, ønsker vi at vi sammen skal klare å utvikle en god barnehage for alle barna i Pasvik barnehage.

Pasvik barnehage er en toavdelings barnehage ved virksomheten Pasvik oppvekstområde, og eies og drives av Sør-Varanger kommune. Avdelingene heter Ekornredet (0-3 år) og Bamsebo (3-6 år), og til sammen kan vi tilby 36 plasser. Antall barn i barnehagen pr desember 2016 er 24, og dette utgjør totalt 36 plasser.

Barnehagen ligger i et lite boligfelt på Svanvik i Pasvikdalen, nær den norsk-russiske grensen. Her har vi en spennende og variert natur i nærmeste miljø, og også utsikt mot Russland og byen Nikel som ligger rett over Pasvikelva.