Satsene for betaling av opphold fastsettes av Sør-Varanger kommunestyre, men kan ikke overskride fastsatt maksimalpris for barnehageplass som fastsettes av Stortinget. Kommunen står fritt til å fastsette foreldrebetaling som er lavere enn maksprisen.

Lovhenvisning og lenke til mer informasjon:

Foreldrebetaling er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
Oppdatert informasjon om foreldrebetaling finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider

Brukerbetaling barnehager

Satsene for betaling av opphold fastsettes av Sør-Varanger kommunestyre, men kan ikke overskride fastsatt
maksimalpris for barnehageplass som fastsettes av Stortinget. Kommunen står fritt til å fastsette foreldrebetaling som er lavere enn maksprisen.

Fra og med høsten 2023 er barnehageplass i Sør-Varanger kommune gratis.
Kostpenger er Kr 326 pr. måned pr barn. Det gis ikke reduksjon i kostpenger, beløpet gjelder også for deltidsplasser.

Gebyr ved henting etter stengetid kr 250,- pr påbegynt halv time.