Planleggingsdager barnehageåret 2022-2023

  1. Torsdag 18. august 2022
  2. Fredag  19. august 2022
  3. Mandag 14. november 2022
  4. Mandag   2. januar 2023
  5. Dato avgjøres i hver barnehage