Et målrettet kurs for alle ansatte i barnehagene som kun omhandler hendelser som kan hende i barne -hverdagen. Ansatte i barnehagene jobber med verdens mest verdifulle. Dette er det viktigste kurset de kan gjennomføre, med kunnskap de aldri håper de får bruk for. http://www.akuttgruppen.no/