Pedagogisk dokumentasjon er en kollegial arbeidsmåte som handler om å gjøre pedagogisk arbeid synlig og åpent for tolkning, dialog, diskusjon og innsikt. Dokumentasjon av barnehagens praksis blir til pedagogisk dokumentasjon når personalet og barna reflekterer over og diskuterer den. Arbeidsmåten kobler sammen verdier, praksis, barnehagens mandat og pedagogiske og filosofiske teorier.

Kurset  hadde fokus på barnesyn, læringssyn og kunnskapssyn i vår tid, og hvordan pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid kan være arbeidsmåter som innfrir rammeplanens forventning om systematisk og kollegial vurdering av barnehagen som pedagogisk virksomhet. I tillegg til en generell innføring i de ulike elementene i pedagogisk dokumentasjon inneholdt kurset praktiske eksempler fra prosjektarbeid med barn.

Foreleser var Mona Nicolaysen. Hun har master i barnehagepedagogikk og er utdannet pedagogista ved Reggio Emilia Institutet i Stockholm. Hun har nærmere 20 års erfaring fra praksisfeltet og er en mye brukt foreleser. Mona har skrevet støttemateriell om pedagogisk dokumentasjon i samarbeid med Utdanningsdirktoratet.

bilde1 Beate Ryeng, Alla Dørmænen, Reidun Karlsen og Mona Nicolaisen preseterer gruppeoppgave.

bilde2 Mona Nicolaisen

Bilde3 Alle barnehageansatte i Sør-Varanger samlet til felles planleggingsdag