Årsplan Bugøynes barnehage.

Barnehagefakta for Bugøynes barnehage.

Bedre språk i barnehagen.

Barnehagen ønsker å være fleksibel og brukervennlig, og vi prøver å strekke oss langt for å tilfredsstille alles behov. Bugøynes er et lite kystsamfunn med nære relasjoner til finsk språk og kultur. Dette preger vår hverdag og vi jobber for å holde språk og kultur levende.

DE SYV FAGOMRÅDENE:

Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt og fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet.

I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene.

For hvert fagområde er det formulert mål for arbeidet for å fremme barnas utvikling og læring og presisering av personalets ansvar. Målene som retter seg mot barnas opplevelser og læring, er formulert som prosessmål.

Det er selve læringsområdet og arbeidsmåtene barna skal bli kjent med.

  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Kropp, bevegelse og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og teknikk
  • Etikk, religion og filosofi
  • Nærmiljø og samfunn
  • Antall, rom og form