Årsplan for Sandnes barnehage - Goađat Mánáidgárdi.

Barnehagefakta om Sandnes barnehage.

Bedre språk i barnehagen - språkløyper.

Sandnes barnehage/Goađat Mánáidgárdi er en tre-avdelings barnehage som ligger på tettstedet Sandnes i Sør–Varanger.  Sandnes er et flott sted å ha barnehage på – her finner vi alt vi trenger for å ha det gøy og lære mye. Like i nærheten av barnehagen finner vi hagesenter, boligfelt, hoppbakke, slalåmbakke, fjell og fjord og skog. Vi bruker nærområdet til turer, opplevelser og læring; plukke bær, lage bål, se på fugler, lære om naturen og om årstider, øve oss å klatre i oppoverbakke og få full fart i nedoverbakke, vi kan dra til fjorden og bade når det er sommer, og vi kan bruke skileikområdet til å ake og gå på ski om vinteren. Et allsidig, fredelig og flott nærområde som vi liker å utfolde oss i.

BARNEHAGENS FAGOMRÅDER

Barnehagen har 7 fagområder å jobbe ut fra. Dette er:

 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Kropp, bevegelse og helse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Natur, miljø og teknikk
 • Etikk, religion og filosofi
 • Nærmiljø og samfunn
 • Antall, rom og form

Arbeidet med disse fagområdene skal gi barna et erfaringsgrunnlag til det de senere møter som ulike fag på skolen.

LEK OG LÆRING

I barnehagen skal barn få leke. Lek er barnas liv, det er deres måte å bearbeide, øve seg på, bli sterke og kloke, lære seg å samarbeide, få venner. Det er gjennom leken de forbereder seg på det livet de skal vokse opp til. Når vi har hatt aktiviteter hvor vi har lært bokstaver og tall, når vi har sett på småfugler og lært navn på disse, når vi har jobbet med kropp og respekt, når vi har øvd på lyder, sunget sanger, lest eventyr, hatt alvorsprat om vennskap, når vi har erfart og opplevd sammen – da leker barna seg igjennom de erfaringer de har fått, for da befester de erfaringer og kunnskap.

Mål:

 • Alle barn skal ha lekekamerater i barnehagen
 • Voksne skal skape gode felles-opplevelser
 • Voksne skal være god støtte i lek og samspill mellom barn
 • Voksne skal skape et godt leke og språkmiljø
 • Gjennom våre observasjoner skal vi fange opp de vennskapsrelasjoner som allerede eksisterer i barnegruppa. Vi skal også på den måten fange opp potensielle nye vennskapsrelasjoner, sånn at vi kan jobbe for å knytte nye vennskapsbånd og på den måten tilføre barnegruppa et rikere samhold og respekt for hverandre. Dette arbeidet skal foregå på hver avdeling, og det skal videreføres i de gruppene som vi har på tvers av avdelingene.