Husbanken ønsker forslag til bygg som kan være med å konkurrere om Statens byggeskikkpris 2013. Fristen for påmelding er 15.mars.

-Vi vet at det finnes mange bygg rundt om i landet med gode kvaliteter, og som fortjener å bli satt pris på, sier Lene R. Edvardsen, lederen for sekretariatet for Statens byggeskikkpris i Husbanken.

I 2012 kom det inn 51 forslag på bygg, og av disse ble åtte nominert til Statens byggeskikkpris.

Hederspris til kvalitetsbygg

Statens byggeskikkpris er en hederspris for bygninger som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken gjennom utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø. For at bygg skal nomineres av juryen, må byggene oppfylle noen sentrale krav til byggeskikk. Byggene må være tatt i bruk og uteområdene er opparbeidet og ferdigstilt.

– Byggeskikkprisen er til for å vise frem forbilder blant norske bygninger. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming, oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming og være bærekraftige over tid, sier Edvardsen.

Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private eller offentlige. Prisen tildeles den aktøren som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes.

Frist for påmelding 15.mars

Det er en jury oppnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet som kårer vinneren, og prisen deles ut av kommunal- og regionalministeren hvert år. Husbanken er sekretariat for juryen som består av personer med ulik faglig og geografisk bakgrunn.

–Statens byggeskikkpris har blitt utdelt siden 1983 og vi ønsker så mange gode forslag som mulig. Det er bare å melde inn ditt forslag så snart som mulig før fristen 15.mars, sier Lene R. Edvardsen

Alle forslag til kandidater til Statens byggeskikkpris 2013 offentliggjøres fortløpende.

For å se nærmere på statuttene og melde på kandidater, gå inn på www.husbanken.no