JPG Situasjonskart Veisperring 75 års Frigjøringmarkering-page-001.jpg

•            E6 mellom krysset Storgata – Dr. Wessels gate og Storgata – Kirkegata stenges for trafikk, samt at strekningen E6 (Lønboms plass) reguleres med envegskjøring. I tillegg sperres en del av Dr.Wessels gate. Kirkegata holdes åpen for trafikk.

•            Roald Amundsens gate stenges for trafikk i tidsrommet 25.10.19 kl9.30- 14.30.

•            Enveiskjøring og parkering forbudt innføres i Kielland Torkildsens gate i perioden 21.10.19 kl8 - 26.10.19 kl12.

•            Deler av Wiulls gate, Dr. Wessels gate, Pasvikveien, Kielland Torkildsens gate, Nylanderbakken og Parkveien stenges for trafikk 25.10.19 kl8- kl14.30.

•            Parkeringsplasser ved Thon Hotell og Politihuset sperres av politiet i tidsrommet 24.10.19 – 26.10.19. Parkeringsplassen ved Samfunnshuset sperres i perioden 20.10.19 – 26.10.19. 

Skilting gjennomføres som vist i det vedlagte situasjonskartet.