Det varsles at Sør-Varanger kommune starter opp med renoveringsarbeider i Kongensgate og Fearnleysgate den 16.9.2013. Arbeidene omfatter komplett renovering av 540 m vei og 230 m VA-grøft.

 

Arbeidene vil medføre midlertidig stengning av dele av gatene. Klavenes gate mellom Storgata og Kongens gate vil bli stengt i hele anleggsperioden. Det må i tillegg påregnes at vannet vil bli stengt av og til, entreprenøren vil varsle om planlagte vannavstegninger.

 

Arbeidene er delt inn i 4 faser:
            Tidsrommet 16.9.2013 - 20.12.2013

  • Fase 1: Vei og VA-grøft fra krysset Klavenessgate/Kongensgate til krysset Fearnleysgate/Kongensgate.
  • Fase 2: Vei og VA-grøft fra krysset Pasvikveien/Fearnleysgate til krysset Storgata/Fearnleysgate.
  • Fase 3: Vei fra krysset Kongensgate/Klavenessgate til krysset Kongensgate/Carl Lunds gate.
    Sommeren 2014
  • Fase 4: Fearnleysgate og Kongensgate - Grusing, asfalt, kantstein, gjerder, plen mm. ferdigstilles sommeren 2014.

 

Arbeidstid mandag til fredag kl. 07:00 – 21:00.

 

Alle eiendommer som blir berørt av arbeidene vil bli befart av representanter fra
Sør-Varanger kommune og Mietinen Maskin AS mandag 16.9.2013 mellom kl 09:00 – 11:00.

 

Kontaktperson:

  • Sør-Varanger kommune:

Prosjektleder Øystein Johansen mob.: 45284026, epost: ojo@svk.no

Mietinen Maskin AS:
Anleggsleder Geir Ove Jørgensen mob.: 91168217, epost go-j@online.no