Klagerett (jfr. § 10 i stadnamnloven og § 5 a-c)

Vedtak på skrivemåten på stedsnavnene kan påklages av:

  • et offentlig organ
  • selskap som det offentlige eier fullt ut
  • eieren eller festeren i saker som gjelder navn på eget gårdsbruk eller eiendom
  • en lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn (eksempelvis velforening, grendelag, historielag osv.)

Klageretten gjelder skrivemåten til navnet. Klagen skal være skriftlig og begrunnet.

Klagefristen er 3 uker og settes til 19.10.2018.

Eventuell klage sendes til postmottak@svk.no eller Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes. Klagen merkes med saksnummer 10/2299.

Vedtaket med navneliste kan leses her