Kl. 12:00                     Kransenedleggelse ved Monumentet av den sovjetiske soldat

Kl. 12:30                     Kransenedleggelse ved Krigsmødremonumentet

Kl. 13:00-16:00           Arrangement på «Pensjonisten»