Det har de seneste ukene pågått en frisk debatt om bompenger i Nord-Norge. Flere kommuner har klart sagt fra at de ikke ønsker bompenger i Nord-Norge, mens andre har åpnet for både debatt og bompenger.

I Sør-Varanger har det foreløpig vært lite debatt om bompenger, selv om meningene også her er delte.Fredag møtte ordfører Cecilie Hansen regionsjef i Nord-Norge Torbjørn Naimak og vegsjef i Finnamrk Bjørg Anita joki. Med på møtet var også leder i komite for miljø-og næring Bjørnar Gjetmundsen og  representanter for planavdelinga i kommunen med plansjef Håvard Lund i spissen.Avinor deltok også.

bompenger

Etter møtet oppsummerte ordføreren:

- SVK kan gi uttalelse etter politisk behandling i midten av januar.
Vi får tid på oss til å kjøre prosess i utvalget for plan og samferdsel, før endelig behandling i kommunestyret. Saken trenger ikke behandles i formannskapet.