Barna har fått omvisning i både lastebil og hjullaster. Hensikten med besøket var blant annet at barna skal bli klar over, og kjent med de store kjøretøyene som ferdes i trafikken. Stor stas for både store og små. Takk for et hyggelig og lærerikt besøk!