Sør-Varanger kommune ble gitt i oppdrag å identifisere om det var innbyggere som ihht kriteriene kunne tildeles en slik medalje, og basert på innspill ble det i samråd med Fylkesmannen i Finnmark valgt ut tre kandidater:

• Befolkningen i Sør-Varanger

• Hugo Lauritz Andreas Karlsen

• Alf Bernhard Kjølås

Programmet for dagen er som følger:

12:30 Kransenedleggelse ved Frigjøringsmonumentet på Haganes

13:00 Kransenedleggelse ved Krigsmødremonumentet

13:30 Medaljeoverrekkelse, kaffe og kaker på «Pensjonisten» (påmelding til lst@svk.no innen 24.oktober)

16:00 Avslutning